[kehitysmaaliike-l] Selvitys suomalaismeppien aktiivisuudesta kehityspolitiikan saralla julkaistu

Paula Schuth paula.schuth at kehys.fi
Ti Apr 14 10:39:40 EEST 2009


14.4.2009

*Mepit korostavat EU:n globaalia roolia, mutta unohtavat sen käytännön 
parlamenttityössään
- selvitys suomalaismeppien aktiivisuudesta kehityspolitiikan saralla 
julkaistu *


Euroopan unionilla on tärkeä rooli globaalina ja kehityspoliittisena 
toimijana. Niin kehi­tysyhteistyön, kauppa- ja ulkopolitiikan kuin 
ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa EU toimii jäsenvaltioitaan 
laajemmassa mittakaavassa vaikuttaen myös maailmanlaajuisesti. Yhdessä 
jäsenmaidensa kanssa EU on tällä hetkellä maailman suurin virallisen 
kehitys­avun antaja. Yli 55 % kaikesta maailman kehitysavusta on 
lähtöisin Euroopan yhteisöstä tai unionin 27 jäsenmaasta.

/Kehityspolitiikka ja globaalit aiheet EU:ssa - suomalaismeppien toimet, 
aktiivisuus ja tietämys/ --selvityksen mukaan  EU:n rooli globaalina 
toimi­jana on suomalaisedustajien mielestä hyvin tärkeä ja EU:lla on 
heidän mielestään tällä saralla valtavat mahdollisuudet. Toisaalta EU:n 
asemaa globaalina toimijana sekä myös unionin kehityspolitiikkaa 
horjuttavat edustajien mielestä muut politiikan osa-alueet, ku­ten esim. 
kauppa- ja maatalouspolitiikka sekä ulkopolitiikka. Näiden politiikan 
sektorei­den intressit ohjaavat haastateltujen edustajien mielestä 
liikaa unionin päätöksentekoa ohittaen liian usein mm. 
kehityspoliittiset tavoitteet ja sitoumukset./ /

Selvityksestä käy lisäksi ilmi, että parlamentin suomalaisedustajilla ei 
kuitenkaan ole vankkaa tietämystä unionin kehitys­politiikasta, eivätkä 
edustajat kehityspolitiikan saralla ole parlamentissa olleet kovin 
ak­tiivisia. Suomalaisedustajien toiminta parlamentissa ohjautuu 
voimakkaasti heidän valiokuntatyöskentelynsä ja omien 
kiinnostuskohteidensa kautta. Parlamentaarisen kauden 2004--2009 aikana 
parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnassa ei ole ollut yhtäkään 
suo­malaista edustajaa. //

Parlamenttityöskentelyn osalta kehitysyhteistyövaliokunnan merkitys 
kehityspolitiikan asiantuntijana ja vaikuttajana korostuu. Edustajat, 
jotka eivät toimi kehitysyhteistyöva­liokunnassa, eivät juuri seuraa 
unionin kehityspolitiikkaa. Lisäksi he luottavat äänestys­tilanteissa 
tai tiedonsaannissa oman puolueryhmänsä kantaan.

"Varsinkin näin vaalien alla on hyvä peilata suomalaisedustajien toimia 
Euroopan parlamentissa. Ilmasto- ja finanssikriisin keskellä tieto EU:n 
globaalista roolista ja vastuusta on kasvanut, mutta suomalaismeppien 
käytännön panokset ja vaikuttamistoiminta esim. kehityspolitiikan 
saralla eivät päättyvällä parlamentaarisella kaudella ole olleet kovin 
suuria. Pyrimmekin nyt aktivoimaan ehdokkaita ja tulevia meppejä 
nostamaan näitä teemoja entistä vahvemmin esille ja vaikuttamaan," 
kommentoi Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen Kehys ry:n 
pääsihteeri Rilli Lappalainen selvityksen tuloksia.

Selvitystä varten haastateltiin 11 suomalaista europarlamentaarikkoa 
syksyllä 2008. Selvitys toteutettiin maaliskuussa päättyneen 
FEST-hankkeen toimesta. 

Selvitys on ladattavissa Kehys ry:n verkkosivuilta osoitteesta 
www.kehys.fi/julkaisut sekä www.kehys.fi/vaalit ja noudettavissa Kehys 
ry:n toimistolta.

Lisätietoja:
tiedottaja Paula Schuth/ paula.schuth at kehys.fi 
<mailto:paula.schuth at kehys.fi> / p.: +358 9 2315 0563/ p.: +358 46 8515 975
pääsihteeri Rilli Lappalainen/ rilli.lappalainen at kehys.fi/ 
<mailto:rilli.lappalainen at kehys.fi/> p.: +358 50 56 13 456

Kehys ry on kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää keskustelua 
EU:n kehityspoliittisista kysymyksistä ja tarjoaa tietoa ja koulutusta 
EU:n globaalista ulottuvuudesta: www.kehys.fi <http://www.kehys.fi> ja 
www.kehys.fi/vaalit <http://www.kehys.fi/vaalit>.

-- 
Paula Schuth
Tiedottaja - Information Officer

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry.
The Finnish NGDO Platform to the EU, Kehys

Töölöntorinkatu 2 B
00260 Helsinki - FINLAND

tel. +358 9 2315 0563
mob. +358 46 8515 975
fax. +359 9 2315 0565

paula.schuth at kehys.fi

www.kehys.fi

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20090414/ca56e987/attachment.htm 


More information about the kehitysmaaliike-l mailing list