[kehitysmaaliike-l] Siunataanko Pohjois-Korean työolot EU:n vapaakauppasopimuksella?

Jukka Pääkkönen jukka at sask.fi
Mon Apr 6 13:00:20 EEST 2009


Arvon amigot, ohessa tiedoksenne SASKin nettisivuilla tänään julkaistu uutinen:

------------
Ay-liike varoittaa: EU antamassa synninpäästön ihmisoikeuksien rikkojille

Suomalaiset kansanedustajat ottavat lähiaikoina kantaa siihen, pitäisikö lähes orjatyöhön verrattavat työolot siunata Etelä-Korean kanssa tehtävällä vapaakauppasopimuksella. 

Kansainvälinen ay-liike on huolissaan Euroopan unionin ja Etelä-Korean vapaakauppaneuvotteluista. Huolen aihe on Kaesongin erityistuotantoalue, jonka Etelä-Korea haluaa sisällyttää sopimuksen piiriin. Alue sijaitsee Pohjois-Korean puolella, eivätkä sitä koske mitkään kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset.
Kaesongin alueella toimivat yritykset ovat eteläkorealaisia. Työntekijät tulevat kuitenkin Pohjois-Koreasta, ja heidän palkkansa maksetaan Pohjois-Korean keskuspankkiin. Ay-liike vastustaa alueella tuotetun tavaran hyväksymistä vapaakauppasopimuksen piiriin, sillä Pohjois-Korea ei ole kansainvälisen työjärjestön ILO:n jäsen. Näin ILO ei voi mitenkään puuttua alueella mahdollisesti tapahtuviin ihmisoikeuksien rikkomuksiin.
Kansainvälinen ay-liike toivoo, että Euroopan unioni kävisi vapaakauppaa ainoastaan sellaisten valtioiden kanssa, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia.

"Made in South-Korea"

Pohjois-Korealla on synkkä historia ja myös nykypäivä ihmisoikeuksien ja erityisesti työelämän perusoikeuksien rikkojana. Työntekijöillä ei ole oikeutta vapaaseen ammatilliseen järjestäytymiseen eikä oikeutta neuvotella työehtosopimuksista.
Myöskään Etelä-Korea ei ole kunnostautunut ay-oikeuksien toteuttamisessa. Se ei ole ratifioinut kahta keskeistä ILO-konventiota eli sopimuksia 87 ja 98, jotka koskevat ammatillista järjestäytymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. Eteläkorealaisia ay-johtajia pidätetään säännöllisesti lakkojen tai mielenosoitusten järjestämisestä.
Etelä-Korea toivoo vapaakauppaneuvotteluissa muun muassa, että Kaesongissa valmistetut tuotteet voidaan merkitä Etelä-Korean alkuperäismerkinnöin. Ay-liikkeen mielestä kyse on vaarallisesta ennakkotapauksesta, jossa kyseenalaista kilpailuetua hankittaisiin polkemalla ihmisoikeuksia.

Synninpäästö ihmisoikeuksien rikkojille?

- Kaesongin alueen palkat on määritelty Etelä-Korean valuutassa, mutta ne maksetaan Pohjois-Korean keskuspankille ja työläiset saavat palkkansa paikallisessa valuutassa, jonka suuruudesta ei ole mitään tietoa, sanoo SASKin toiminnanjohtaja Hannu Ohvo.
- On itsestään selvää, että Pohjois-Korean hallitus saa täten valuuttatuloja, eikä taatusti maksa koko palkan arvoa työläisille, vaan pitää osan lisäarvosta itsellään. Kyse on lähes orjatyövoiman käytöstä ja käytäntö on muutenkin kaikkien sopimusten vastainen.
Ohvon mukaan Pohjois-Korea saisi sopimuksen ansiosta "kyökin kautta" erityiskohtelun ja jonkinlaisen synninpäästön ihmisoikeusrikkomuksistaan. 
EU:n perustamissopimuksissa on mainittu, että unioni perustuu vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin. EU-parlamentti antoi joulukuussa 2007 päätöslauselman, jossa se toteaa, että neuvoteltaessa kauppa- ja taloussuhteista Koreaan EU:n on erityisesti pidettävä silmällä ILO:n perusnormien ratifiointia ja täytäntöönpanoa.

Eduskunta määrittää Suomen kannan

Vuodesta 2007 saakka neuvoteltuun vapaakauppasopimukseen määrittelevät kantansa myös Suomen hallitus ja eduskunta.
Parhaillaan sopimus on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa, joka kuulee asiantuntijoita ennen oman kantansa määrittelyä.


_________________________________________________
Jukka Pääkkönen
Tiedottaja - Informatör
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus - SASK - Fackliga Solidaritetscentralen i Finland
Lintulahdenkatu 10 - Fågelviksgatan 10
00500 Helsinki - Helsingfors
Puh/ Tel 0207 6998 28
jukka at sask.fi - http://www.sask.fi


-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20090406/4a620410/attachment.htm 


More information about the kehitysmaaliike-l mailing list