[kehitysmaaliike-l] Kampanjajärjestöt vaativat: Nokia eettisyyden edelläkävijäksi

Säde Hormio sade at repu.fi
To Apr 2 09:35:38 EEST 2009


Lehdistötiedote 2.4.2009 – julkaisuvapaa heti

Nokiaa kannustetaan eettisyyden edelläkävijäksi tänään käynnistyneessä 
kampanjassa, jonka takana ovat Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto 
Changemaker, Reilun kaupan puolesta Repu sekä ammattiliittojen 
solidaarisuuskeskus SASK. Syksyyn asti kestävässä kampanjassa Nokiaa 
vaaditaan mm. julkistamaan alihankintaketjunsa sekä jäljittämään 
käyttämiensä raaka-aineiden alkuperä kaivostasolle asti.

Suomalaisten järjestöjen tempaus on osa EU:n rahoittamaa MakeITFair 
–hanketta, joka kiinnittää huomiota kulutuselektroniikan tuotantoketjun 
ongelmiin. Eurooppalaisen kampanjoinnin kohteena on useita tunnettuja 
merkkiyrityksiä, sillä alan tuotannon eettisyysongelmat ovat järjestöjen 
mielestä valmistajasta riippumatta samankaltaisia. Maailman johtavana 
matkapuhelinvalmistajana Nokian tulisi kuitenkin olla edelläkävijä myös 
ongelmien korjaamisessa, suomalaiset järjestöt katsovat.

Kampanja nostaa esimerkiksi Kongon demokraattiseen tasavallan, jonka 
sotatoimialueelta maailman elektroniikkateollisuus hankkii osan 
raaka-aineistaan. Alan valmistajien tulisi järjestöjen mielestä 
jäljittää raaka-ainelähteensä ja käyttää vaikutusvaltaansa rauhan 
edistämiseksi maassa.

Järjestöt eivät ole tyytyväisiä Nokian nykyiseen tapaan huolehtia 
eettisyysvalvonnastaan. Yhtiölle osoitetun vetoomuksen mukaan Nokian 
tulisi julkistaa koko alihankintaketjunsa ja ottaa käyttöön nykyistä 
laajapohjaisempi valvontajärjestelmä, joka ulottuisi myös 
tavaratoimittajiin ja näiden alihankkijoihin. Lisäksi yhtiötä vaaditaan 
aloittamaan ammattiyhdistysliikkeen kanssa neuvottelut kansainvälisestä 
puitesopimuksesta, jota Nokian suomalaiset ammattiliitot ovat tarjonneet 
sille jo vuosia.

Järjestöt aikovat lähestyä Nokiaa mm. nettivetoomuksilla sekä 
postikortti- ja nimenkeruukampanjalla. Osallistujat voivat myös ladata 
kännykkäänsä taustakuvan, joka kertoo puhelimen olevan ”eettisesti 
epäkunnossa”. Tempausten tausta-aineistoksi on Suomessa julkistettu jo 
kaksi tutkimusta, joista vastasi MakeITFair –hankkeeseen osallistuva 
FinnWatch.

Kampanjan vetoomussivusto on avattu internetissä tänään. Kirkon 
Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker järjestää ensimmäisen 
kampanjatilaisuutensa Helsingissä viikonloppuna ja jatkaa niitä eri 
puolilla Suomea. Reilun kaupan vapaaehtoisjärjestö Repu aikoo valjastaa 
toimintaan mm. kymmenellä paikkakunnalla toimivat paikallisryhmänsä. 
SASK osallistuu tiedotuskampanjaan jäsenverkostonsa kautta, johon 
kuuluvat mm. keskusjärjestöt SAK ja STTK sekä kolme suurinta Nokian 
kanssa neuvottelevaa ammattiliittoa.

Lisätietoja kampanjasta antavat:

Changermaker – Tiina Keinänen, p 040 742 1051 email 
tiina.j.keinanen at helsinki.fi
Repu ry – Säde Hormio, p 044 595 0094 email sade at repu.fi
SASK ry – Jukka Pääkkönen, p 020 76998 28 email jukka at sask.fi

Vetoomussivun osoite: http://www.makeitfair.fi/vetoomus


More information about the kehitysmaaliike-l mailing list