[kehitysmaaliike-l] Kepan puheenjohtajavalinta

Antti Markkanen antti.markkanen at maailmankaupat.fi
Ke Syys 19 08:59:01 EEST 2007


Hei,

Maailmankauppojen liitto ry kepan jäsenjärjestönä otti seuraavanlaisen 
kannan kepan hallitus- ja puheenjohtajavalintoihin:

"Kepa on merkittävin suomalainen kehityspoliittinen toimija ja toivomme
puheenjohtajan ja hallituksen heijastavan jäsenkenttäänsä. Hallitusta
muodostettaessa olisikin syytä huomioida jäsenistön monimuotoisuus ja
pienten järjestöjen edustus. Esitämme, että Kepan hallitus koottaisiin
kehitysyhteistyön ja -politiikan asiantuntijoista painottaen erityisesti
pienempiä jäsenjärjestöjä. Niillä ei tähän mennessä ole ollut tilaisuutta
osallistua hallituksen toimintaan siinä määrin, kuin niiden osuus Kepan
jäsenjärjestöistä edellyttäisi. Puheenjohtajan valinnassa toivomme
painotettavan samanlaista taustaa ja kokemusta".

Kepan puheenjohtajan on toki oltava edustava ja asiantunteva henkilö myös 
ulospäin. Se kenttä, mitä Kepan ensisijaisesti tulisi tukea, on sen 
jäsenistön kehityspoliittinen/kehitysyhteistyö toiminta. Hallituksen ja 
puheenjohtajan tärkein tehtävä on tuoda jäsenistön ääntä ja toiveita ja 
tarpeita kepaan palkattujen henkilöiden tietoon ja tueksi ja ohjenuoraksi. 
Siksi valittujen tulisi tulla jäsenistöstä, ja valintojen tulisi kunnioittaa 
jäsenkentän rakennetta.

Kuten jo aiemmin on tullut julki, Maailmankauppojen liitto ry esittää Kepan 
hallitukseen Erkki Aunolaa Tampereen kehitysmaakauppayhdistys ry:stä ja 
puheenjohtajaksi Jaana Airaksista.

Antti Markkanen
Maailmankauppojen liitto ry-Världsbutikernas förbund rf
puheenjohtaja

----- Original Message ----- 
From: <sysikas at kaapeli.fi>
To: "Liisa Laakso" <lilaakso at yfi.jyu.fi>
Cc: <kehitysmaaliike-l at kepa.fi>
Sent: Tuesday, September 18, 2007 4:46 PM
Subject: Re: [kehitysmaaliike-l] Kepan puheenjohtajavalinta


>         Moi kaikki,
>
> Vaikka itse olen kansalaisjärjestöaktiivi enkä puoluetoimija, olen sitä 
> mieltä
> että KEPA:n johtoon tarvitaan joku Heidin kaltainen eeettis-poliittisesti 
> tarpeeksi johdonmukainen, haastamaan kykenevä
> poliitikko. KEPA:n arkityö tapahtuu toimistossa ja kentillä ja sitä 
> tukemaan
> tarvitaan puheenjohtajan poliittista vaikutusvaltaa ja osaamista.
>
> Esitetyt ehdokkaat ovat hyviä, mutta he eivät oikein istu yllä mainittuun 
> ajatukseen.
>
>             Kalle Sysikaski
>
> Lainaus Liisa Laakso <lilaakso at yfi.jyu.fi>:
>
>> Hei,
>>
>> CRASH ja Suomi- Nicaragua -seura ehdotavat tehtävään teologian tohtori
>> Elina Vuolaa. Hänen ansioitaan ovat poikkeuksellisen monipuolinen ja
>> laaja kansalaisjärjestöosaaminen sekä kansainvälisesti 
>> korkeatasoiseen
>> akateemiseen tutkimustyöhön perustuva asiantuntemus.
>>
>> Suomalainen kehitysmaaliike on Elina Vuolalle tuttu, hän on 1980-luvun
>> alusta asti ollut mukana suomalaisissa kansalaisjärjestöissä ja
>> yhteiskunnallisissa liikkeissä. Hän on toiminut tai tehnyt 
>> yhteistyötä
>> erityisesti seuraavien järjestöjen kanssa: kirkolliset järjestöt,
>> naisjärjestöt, Latinalaisen Amerikan ystävyysseurat sekä
>> ympäristöjärjestöistä erityisesti Suomen Luonnonsuojeluliitto
>> (SLL). Hän on Crashin perustajajäsen ja vuodesta 2006 sen toinen
>> varapuheenjohtaja.
>>
>> Vuola on ollut töissä neljässä Kepan jäsenjärjestössä: SLL:ssa,
>> YK-liitossa, Suomi-Nicaragua -seurassa ja Helsingin yliopiston
>> kehitysmaatutkimuksen laitoksella tutkijana vuosina 1994â?"2007.
>> Johtamiskokemusta hänellä on kahdesta puheenjohtajuudesta: Suomen
>> Naistutkimuksen Seura 1998â?"1999 ja Helsingin tutkijanaiset
>> (pääkaupunkiseudun korkeakoulujen tutkijanaisten etujärjestö)
>> vuodesta 2006 sekä kahden Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen
>> koordinoinnista.
>>
>> Kepan kanssa Vuola on tehnyt yhteistyötä seuraavasti: Nicaraguan
>> kehitysjoukkolaisten koulutusta 1980-luvulla, periaatejulistuksen
>> kirjoittaminen (1997) ja verkkokolumnistina (2005â?"2006). Hän on
>> toiminut myös free lance -toimittajana, erityisesti Keski-Amerikan
>> tilanteesta 1980â?"1990 -lukujen vaihteessa sekä Suomen Kuvalehden
>> kolumnistina 1996â?"1999. Kepan yhteistyömaista hän tuntee parhaiten
>> Nicaraguan, missä hän on asunut siellä ja toiminut Suomi-Nicaragua
>> -seuran kahviprikaatien ja PAND ry:n taiteilijaryhmän vierailun
>> matkanjohtajana ja tulkkina (1988â?"1990).
>>
>> Vuola puhuu sujuvasti englantia, espanjaa ja ruotsia sekä tulee toimeen
>> saksaksi ja ranskaksi. Hän työskentelee Helsingin yliopiston
>> Kristiina-instituutissa yliopistonlehtorina, ja on aikaisemmin toiminut
>> tutkijana myös ulkomailla (Yhdysvallat, Nicaragua, Costa Rica) yhteensä
>> nelisen vuotta. Hän on tehnyt lyhyitä konsulttitöitä 
>> Ulkoministeriölle
>> ja YK:lle. Vuola on toiminut myös luterilaisen kirkon taustavaikuttajana
>> sen suhteessa kolmannen maailman maihin (esimerkiksi kirkon
>> ulkomaanasiain jaoston Latinalaisen Amerikan työryhmän jäsen vuosina
>> 1987â?"1991), sillä hänen erikoisalaansa on erityisesti vapautuksen
>> teologia ja kolmannen maailman teologiat.
>>
>> Vuolan tutkimus on aina liittynyt Latinalaiseen Amerikkaan ja naisten
>> asemaan sekä kehityskysymyksiin. Hän on opettanut sukupuoleen ja
>> kehitykseen liittyviä kursseja Helsingin yliopiston
>> kehitysmaatutkimuksen laitoksella ja Iberoamerikkalaisessa keskuksessa.
>> Lisäksi hän käy säännöllisesti kouluttamassa ja luennoimassa 
>> yliopiston
>> ulkopuolella, myös Kepan jäsenjärjestöissä (esimerkiksi vuonna 2007
>> Unifemissä, osana sen Naiset ja uskonto â?"teemaa) ja osallistuu
>> yhteiskunnalliseen keskusteluun oman asiantuntemuksensa pohjalta.
>>
>> Parhain terveisin,
>>
>> Liisa Laakso
>> Puheenjohtaja / Chairperson
>> CRASH - Coalition for Research and Action for Social Justice and Human
>> Dignity
>> www.crash.fi
>> ---
>> kehitysmaaliike-listan käyttöohjeet ja arkisto ovat osoitteessa:
>> http://www.kepa.fi/palvelut/sahkopostilistat/kehitysmaaliike-l
>
>
> ---
> kehitysmaaliike-listan käyttöohjeet ja arkisto ovat osoitteessa:
> http://www.kepa.fi/palvelut/sahkopostilistat/kehitysmaaliike-l