[kehitysmaaliike-l] Kutsu vesikeskusteluun

tove.selin at siemenpuu.org tove.selin at siemenpuu.org
Pe Syys 7 12:57:37 EEST 2007


------- *Water and Ecological Democracy in South and Southeast Asia*-------

------ *Vesi ja ekologinen demokratia Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa* ------

Keskustelutilaisuus/A Discussion 12.9. klo 13:00-15:30, Siemenpuu-säätiö, Haapaniemenkatu 7-9 B 


A significant number of people in the world lives in international river basins. In many basins the water resources management is influenced by the political relations and tensions of the riparian countries. In this water session there are presentations about the situation in international rivers in South and Southeast Asia, about the water privatization and discussions on water and ecological democracy.

Several researchers have claimed that water and water scarcity will be a source of major conflicts in the future. But the conflicts may not always be about water as such but about the differences in values attached to it. The question is often about power structures in different scales.

Ecological democracy refers to the rights of people to have democratic control of their local environment and natural resources, including water. But why are the local voices so seldom heard when decisions about water are being made?

Come and join the discussion!                      
----------------------------------------------
Merkittävä osa maailman ihmisistä asuu kansainvälisellä jokialueella, joissa monista veden käyttö ja hallinta aiheuttaa jännitteitä myös maiden välillä. Tilaisuudessa kuullan esityksiä sekä Etelä- että Kaakkois-Aasiasta. Ganges-Brahmaputra-Meghna ja Mekong ovat suuria kansainvälisiä vesistöjä, joissa monenlaiset poliittiset jännitteet vaikuttavat vesivarojen hallintaan.

Monet vesikysymyksiä tutkineet ovat esittäneet ennustuksia siitä, kuinka vesi tulee näyttelemään keskeistä osaa tulevaisuuden konflikteissa. 

Huoli vedestä ja sen riittävyydestä on yleinen, mutta veteen liittyvien ongelmien käsitteellistämisen tavoissa on paljon eroja. Konflikteissa usein onkin kyse kiistoista erilaisten veden ja kehityksen käsittämistapojen välillä. Erityisesti kehitysmaissa suurpatojen ja kasteluhankkeiden seuralaisina on ollut korruptiovyyhtejä, velkaongelmia, epäonnistuneita ihmisten pakkosiirtoja patoaltaiden tieltä, epätasaisesti jakautuvia hyötyjä ja eriarvoisuuden kasvua, kalakantojen vähenemistä, tulvien tuomien hyötyjen menetyksiä ja omavaraisuuteen perustuvien elinkeinojen tuhoutumista.

Ekologinen demokratia merkitsee paikallisten ihmisten oikeutta päättää luonnonvaroista ja elinympäristöstään. Paikallistason ihmisillä tulisi olla oikeus päättää omasta veden käytöstään. Mutta miksi paikallinen ääni ei kuulu päätöksiä tehtäessä ja kehityshankkeita toteutettaessa?

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!                      
-------------------------------------------------
Keskustelun alustajina:
*Mizan Rahaman* (TKK): Dam projects in the main rivers of South Asia - a serious threat to Bangladesh/Patohankkeet Etelä-Aasian suurissa joissa - vakava uhka Bangladeshille

*Tove Selin* (Siemenpuu-säätiö) ja *Mira Käkönen* (Helsingin yliopisto): 
Dam projects and the challenges of water management in the Mekong region /

Patohankkeet ja veden hallinnan haasteet Mekongilla

*Olli-Pekka Haavisto* (Maan ystävät): Privatization of water and solving the problems by public public partnerships, examples from Malaysia / Veden yksityistäminen ja ongelman ratkaiseminen julkisen ja julkisen kumppanuudella, esimerkki Malesiasta

*Vijay Pratap*, a political activist from India who has been building networks and dialogues on ecological democracy in South Asia participates in the discussions as well. / Keskusteluun osallistuu myös *Vijay Pratap*, joka on rakentanut Intiaan ekologisen demokratian verkostoa ja dialogia Etelä-Aasian eri maiden toimijoiden välille.

The language of this event is English. Tilaisuus on englanniksi.
Tervetuloa! Wellcome!

Organized by Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakan and Siemenpuu Mekong & India groups


Ms/Mme TOVE SELIN
Project Coordinator * Coordonnatrice des Projets *
Hankekoordinaattori
Siemenpuu Foundation * Siemenpuu-säätiö
Address: Haapaniemenkatu 7-9 B, 00530 Helsinki, FINLAND
tel. +358-(0)9- 2316 5121 (Tove´s phone), +358(0)9-2722336 (office), fax +358-9-62271892
e-mail: tove.selin at siemenpuu.org
skype name: tove.siemenpuu 
Internet: http://www.siemenpuu.org     
Siemenpuu Aasiassa: 
http://www.siemenpuu.org/index.php?aid=100&lang=5