[kehitysmaaliike-l] Tukihenkilökoulutus väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten auttamistyöhön

Katariina Hillo katariina.hillo at kepa.fi
Mon Syys 3 08:51:49 EEST 2007


Tiedon välitti: Katariina Hillo, Kepa ry
_______________________________________________________________________

Vapaaehtoisille tukihenkilökoulutus väkivaltaa kokeneiden 
maahanmuuttajanaisten auttamistyöhön

Aika: 18.9.2007 klo 16.00–20.00
Paikka: Monika-Naisten kokoustilat, Kinaporinkatu 2 A 8, HELSINKI 
(Sörnäinen)

Monika-Naiset liitto ry kouluttaa tukihenkilöitä väkivaltaa kokeneiden 
maahanmuuttajanaisten ja -lasten auttamistyöhön Helsingissä keväällä 
2007. Yhteensä 40 tuntia kestävä koulutus antaa monipuolisen 
asiantuntemuksen väkivallan vastaisesta työstä. Koulutuksessa saadaan 
valmiuksia asiakkaan kohtaamiseen, empaattiseen kuuntelemiseen, 
asiakkaan motivoimiseen ja vapaaehtoistyön toimintaan. Tukihenkilöt 
koulutetaan asiakkaan tilanteen kartoittamiseen, ongelmien 
erittelemiseen ja riskien arviointiin. Hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky 
jakaa tietoa eteenpäin omalla äidinkielellä ovat tukihenkilön työssä 
välttämättömiä.

Koulutuksen teemoja ovat mm.
- maahanmuuttajuus ja pakolaisuus
- naisiin kohdistuva väkivalta
- seksuaalinen väkivalta perheessä
- kriisityön perusteet
- vapaaehtoistyö ja auttajan rooli
- moniongelmaisen asiakkaan kohtaaminen
- väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö
- viranomaisyhteistyö ja väkivallan vastaisen työn palvelujärjestelmä 
Suomessa
- työntekijän turvallisuus ja jaksaminen

Koulutus sisältää yhteensä kymmenen tapaamista tiistaisin: 18.9., 25.9., 
2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11. ja 20.11. Ryhmä 
tapaa klo 16.00 - 20.00.

Koulutukseen ovat tervetulleita henkilöt, joilla on sosiaali- ja 
terveysalan koulutus ja/tai työkokemusta. Tukihenkilöiksi 
koulutettavilla henkilöillä voi olla myös muu soveltuva koulutus.

Toivoisimme saavamme mukaan mahdollisimman monia 
maahanmuuttajataustaisia työttömiä tai työttömyysuhanalaisia naisia. 
Koulutus on maksuton.

Ilmoittautumiset maanantaihin 17.9.2007 mennessä: tiedottaja Kirsi 
Moilanen, sähköposti kirsi.moilanen at monikanaiset.fi puhelin (09) 7279 9999.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monika-Naiset liitto ry on vuonna 1999 perustettu monikulttuurinen 
naisjärjestö ja maahanmuuttajajärjestöjen kattojärjestö. Järjestön 
tavoitteena on parantaa maahanmuuttajanaisten ja -lasten asemaa Suomessa 
ja auttaa heidän kotoutumistaan sekä ehkäistä syrjäytymistä. Liitto 
tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja 
lapsille sekä järjestää koulutusta. Pyrkimyksenä on kehittää 
moniammatillista yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen välillä. 
Lisäksi Monika-Naiset liitto ry tukee maahanmuuttajanaisten ja 
-naisjärjestöjen tasa-arvoisia yhteiskunnallisia osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia.

Monika-Naiset liitto ry  Puh. +358 (0)9-7279 9999
Kinaporinkatu 2 A 8    Fax: +358 (0)9-7279 9993
00500 Helsinki       info at monikanaiset.fi-- 
Katariina Hillo
Tiedottaja / Press Officer
+358-9-584 23 219

Kepa ry - www.kepa.fi
Kehitysyhteistyön palvelukeskus - Service Centre for Development Cooperation

********
Tilaa Kepan uutiset ja tapahtumat sähköpostiisi:
http://www.kepa.fi/palvelut/sahkopostilistat/nettiviikko-l