[kehitysmaaliike-l] Keskustelu: Pienhankehallinnoinnin ulkoistaminen

Sini Kuvaja sini.kuvaja at kepa.fi
Mon Helmi 26 10:32:38 EET 2007


Keskustelutilaisuus järjestöille:
Pienhankehallinnoinnin ulkoistaminen
torstaina 15.3. kello 16:30 Kepan toimistolla (Töölöntorinkatu 2 A,
Helsinki)

Kannattaisiko pieniä hankkeita hallinnoida tulevaisuudessa
ulkoministeriön sijaan järjestöjen voimin? Sopisiko hankehallinnointi
Kepan tai muiden järjestöjen rooliin? Mitä uhkia ja mahdollisuuksia
hankehallinnoinnin ulkoistamiseen liittyy? Tule mukaan keskustelemaan ja
vaikuttamaan.

Ulkoministeriö on pyytänyt Kepaa ja muita kehitysyhteistyöjärjestöjä
harkitsemaan pienhankehallinnoinnin järjestämistä ministeriöstä
ulkoistettuna palveluna. Järjestöt kokoontuvat muodostamaan kantaansa
ulkoistamiseen kevään ja alkusyksyn 2007 aikana.

Maaliskuun tapaaminen on ensimmäinen järjestöjen tapaaminen, jossa
keskustellaan ulkoministeriön aloitteesta. Paikalle toivotaan
erityisesti edustajia järjestöistä, joilla on pieniä
kehitysyhteistyöhankkeita. Tapaamisen yksi keskeinen tavoite on
muodostaa pienryhmä, joka koordinoi  hankehallinnoinnin ulkoistamista
koskevan selvityksen tekoa.

Aloite selvitykseen on tullut ulkoministeriöltä. Kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyön hanketukea hallinnoi ulkoministeriön
kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestöyksikkö (KEO-33). Yksikkö on
jo vuosia selvittänyt mahdollisuuksia siirtää osa järjestöjen hanketuen
hallinnosta ministeriön ulkopuolelle.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina  12.3. järjestökoordinaattori
Tuovi Toloselle: 09-584 23 241, tuovi.tolonen at kepa.fi.

Taustaa

Ulkoministeriö on aiemminkin tarjonnut järjestöille mahdollisuutta
hallinnoida hanketukea. Kepassa toteutettiin vuonna 2003 pilottihanke,
jossa annettiin lausunto 25 järjestön hankehakemuksista ministeriölle.
Mukana olleet järjestöt antoivat kokeilusta sekä positiivista että
negatiivista palautetta. Kokeilun jälkeen ministeriö selvitti erilaisten
muiden tahojen, esimerkiksi  RAY:n mahdollisuuksia osallistua
hankehallinnointiin, mutta nyt ministeriö on jälleen kääntynyt
ulkoistamiskeskustelussa Kepan puoleen. Kansalaisjärjestöjen ja
ministeriön yhteistyö hankearvioinnissa on jatkunut FIDIDAssa, joka on
osallistunut vammaishankkeiden hallinnointiin. Ruotsissa on laaja
kokemus järjestöjen osallistumisesta hankehallinnointiin. Siellä Forum
Syd -kattojärjestö hallinnoi järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita.

Kepan jäsenjärjestöt käsittelivät hankehallinnoinnin ulkoistamista Kepan
syyskokouksen yhteydessä. Uhkina pidettiin muun muassa järjestöjen
keskinäistä kilpailua ja hakemusten epätasaista käsittelyä.
Mahdollisuuksiksi nähtiin kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien
ja asiantuntemuksen parantaminen sekä hankkeiden laadun kehittäminen.


-- 
Sini Kuvaja
Tiedottaja  Information Officer
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry
Service Centre for Development Cooperation
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki, Finland
Phone: +358-9-584 23 219
Fax: +358-9-584 23 200
Email: sini.kuvaja at kepa.fi
Web: www.kepa.fi