[kehitysmaaliike-l] Fwd: Uusi tuuli ry etsii hankekoordinaattoria

Maailmankauppa Aamutähti tumakaup at sci.fi
To Nov 23 22:01:14 EET 2006


--- Alkuperäinen viesti ---
Aihe: Uusi tuuli ry etsii hankekoordinaattoria
Lähetetty: 23.11.2006 21:42
Lähettäjä: Estelle Project <project2007 at estelle.fi>

UUSI TUULI RY JA S/V ESTELLE ETSIVÄT HANKEKOORDINAATTORIA

Uusi tuuli ry etsii kovanahkaista ja jämäkkää hankekoordinaattoria 
vuosina 2007-2008 toteutettavaan kansainvälisyyskasvatus- ja 
tiedotushankkeeseensa Make Fair Trade Greener. Hanke toteutetaan EU:lta 
saatavan hanketuen avulla, ja se keskittyy tiedottamaan reilusta 
kaupasta, globaalista oikeudenmukaisuudesta ja ympäristöasioista.

Hankkeen ytimessä on Estelle-purjelaivan tiedotuskiertue, joka ulottuu 
vähintään kymmeneen satamaan Itämerellä ja Iso-Britanniassa. Estelle 
osallistuu myös Itämerellä järjestettävään Tall Ships' Race 
-purjehdustapahtumaan.

Lisäksi hankkeen aikana kehitetään oppimateriaalia, jonka avulla 
pidetään oppitunteja peruskouluissa reiluun kauppaan sekä ympäristö- ja 
kehitysasioihin liittyen. Oppimateriaalien kehittämisessä toimitaan 
yhdessä kahden italialaisen sekä kreikkalaisen ja maltalaisen järjestön 
kanssa. Hankkeeseen liitty myös kahden tutkimuksen tekeminen. 
Italialainen Pangea-järjestö tutkii reilun kaupan ympäristövaikutuksia 
ja Uusi tuuli kansainvälisen tavaraliikenteen ympäristövaikutuksia.

Hankekoordinaattori työskentelee Turussa Uusi tuuli ry:n toimistolla, ja 
hänen tehtäviinsä kuuluu yleisen hankkeen koordinoinnin lisäksi 
seuraavia tehtäviä:

- tiedonkulusta huolehtiminen hankkeessa toimivien vastuuhenkilöiden ja 
työryhmien välillä
- hankkeeseen osallistuvien vapaaehtoisten työn koordinointi
- yhteydenpito yhteistyökumppaneihin eri maissa
- hankkeen talousseuranta
- Estellen kiertueen valmistelu ja kiertueen koordinointi
- yhteydet satamiin ja yhteistyökumppaneihin
- rekrytoinnin seuranta ja avustaminen tarvittaessa (esim.
miehistön vaihtojen järjestäminen)
- Tall Ships' Race -yhteyksistä huolehtiminen (järjestäjät,
satamat ja purjehdusoppilaat)
- yhteistyö laivalla toimivan kampanjakoordinaattorin kanssa
- yhteydenpito laivan tekniikasta vastaavin henkilöihin ja
laivatilanteen seuranta
- kampanjoinnin seuranta
- tiedotuksen koordinointi, mm. yhteydenpito tiedotusvälineisiin
- hankkeen seuranta ja dokumentointi
- loppuevaluoinnin koordinointi

Hankekoordinaattori toimii kaikissa tehtävissään yhteistyössä Uusi tuuli 
ry:n hallituksen, muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. 
Esimerkiksi rekrytointiin, tiedotukseen ja yhteydenpitoon kiertueen 
yhteistyökumppaneihin on valittu Uusi tuuli ry:stä vastuuhenkilöitä ja 
työryhmiä, joiden kanssa koordinaattori työskentelee ja joiden työtä 
hankekoordinaattori valvoo "pitäen kaikki langat käsissään".


Edellytämme hankekoordinaattorilta:
- kykyä hallita laajoja projektikokonaisuuksia
- yhteistyökykyä
- työnjohtamiskykyä - organisointikykyä
- oma-aloitteisuutta
- vastuunkantamista
- hyvää kirjallista ja suullista suomen- ja englanninkielen taitoa


Katsomme eduksi myös:
- kokemuksen projekti- ja taloushallinnosta
- tuntemuksen reilusta kaupasta ja ympäristö- ja kehityskysymyksistä
- kansalaisjärjestökokemuksen
- muun kielitaidon (esim. saksa, ruotsi, italia tai puola)


Hankekoordinaattorin työn arvioitu alkaminen on 1.2.2007 riippuen siitä, 
milloin saamme sopimukset ym. valmiiksi EU:n kanssa. Työsuhteen kesto 
alustavasti 12 kk (neuvottelemme vielä hankkeen kestosta EU:n kanssa). 
Työaika keskimäärin 75 %, palkka n. 1500 €/kk.

Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen 
maa at estelle.fi SEKÄ postitse osoitteeseen: Uusi Tuuli ry, Kirkkotie 
6-10, 20540 Turku. Haku päättyy 8.12. (kotimaan postileima 8.12. 
riittää). Kutsumme hakemusten perusteella työhönottohaastatteluun 
joulukuun aikana.


Alkuvuodesta 2007 tulevat haettavaksi myös laivalla toimivan 
kampanjakoordinaattorin, koulutyön koordinaattoreiden ja tutkimuksen 
tekijän paikat. Niistä ilmoitetaan mm. Estellen nettivisuilla 
www.estelle.fi ja erinäisillä sähköpostilistoilla.


More information about the kehitysmaaliike-l mailing list