[kehitysmaaliike-l] MUISTUTUS:Tutkijatoimija -verkosto tapaa Tampereella 27.11/REMINDER:Researchers' and practitioners' network meets at Tampere on 27th of November

Mari Laaksonen mari.laaksonen at kepa.fi
Ke Nov 22 11:25:39 EET 2006


Tutkijatoimija -verkosto tapaa Tampereella 27.11.2006. Alla tapaamisen 
ohjelma ja verkoston esittely. TERVETULOA!

Researchers' and practitioners' network meets at Tampere on 27th of 
November. See below the invitation with programme and presentation of 
the Network. WELCOME!

Kepa korvaa etukäteen ilmoittautuneiden Tampereen seudun ulkopuolelta
tulevien (1 hlö/järjestö) matkakulut 17 euroa ylittävältä osalta
halvimman matkustusmuodon mukaan. Muista säilyttää matkaliput!


*** KUTSU *** INVITATION ***

Tutkijatoimija-verkosto (esittely viestin lopussa) tapaa Tampereella
maanantaina 27.11.2006 klo 15–19
Researchers' and practitioners' network (presentation at the end of the
message) meets at Tampere 27th of November

Paikka: Tampereen yliopisto, Linna-rakennus, luentosali K108,
pohjakerros (-1 krs) (portaiden takaa)
Kalevantie 5 (Noin 10 minuutin kävelymatka rautatieasemalta tai
linja-autoasemalta)

Place: University of Tampere, Building Linna, Lecture Room K108,
(under)ground floor (-1 )
Street address: Kalevantie 5 (approximately ten minutes by feet from the
railway or bus stations)

Kieli: suomi ja englanti (vapaamuotoista tulkkausta tarvittaessa)
Language: Finnish and English (informal translation provided if necessary)

OHJELMA *** PROGRAMME

* Session I / Osio I (15.15 -16.45 ) *

- Tilaisuuden avaus / Opening of the meeting
- Researchers Anna Metteri & Sonia Nhantumbo: "Local knowledges in North
South dialogue. Finnish and Mozambican experiences of a pilot project in
social work program of higher education exchange." (Paikalliset
tietojärjestelmät pohjoinen-etelä -dialogissa. Suomalaisia ja
mosambikilaisia kokemuksia sosiaalityön pilottiprojektista
korkeakoulutuksen vaihto-ohjelmasta).
- Discussion
- Lawyer Claudia Goméz (AJAGI-association, Mexico):"Indigenous
knowledge, 'culture of maize', and land rights in Mexico"
(Alkuperäiskansojen tietotaito, 'maissikulttuuri' ja maaoikeudet 
Meksikossa)
Keskustelua / Discussion

/Kahvitauko / Coffee break

*Session II / Osio II ( 17.10-18.40)*

- Satu Ranta-Tyrkkö "Local knowledge: Its nature, use and reach –
reflections based on my experience as a Finnish social work researcher
in Orissa, India." (Paikallinen tietotaito: sen luonne, käyttö ja
mahdollisuudet – suomalaisen sosiaatyön tutkijan huomioita Orissassa,
Intiassa tehtyjen kenttätöiden pohjalta)
- Comments: Hanna Kaisti
- Discussion

Lisätietoja / more information:
- Satu Ranta-Tyrkkö, 040-514 1323, satu.ranta-tyrkko at uta.fi 
<mailto:satu.ranta-tyrkko at uta.fi>
- Outi Hakkarainen, 09-584 23228, 040-743 0102, outi.hakkarainen at kepa.fi 
<mailto:outi.hakkarainen at kepa.fi>

*****

*Mikä Tutkija-toimijaverkosto? / What Researchers' and Practitioners'
Network?*

Tutkijatoimija-verkoston perustettiin Kepan aloitteesta vuonna 2004. Sen
tavoitteena on lisätä kehityskysymysten parissa toimivien käytännön
toimijoiden ja tutkijoiden yhteistyötä. Verkosto tapaa kaksi kertaa
vuodessa ja pitää yhteyttä sähköpostilistalla (listalle voi liittyä
lähettämällä viesti osoitteeseen research-l-join at kepa.fi 
<mailto:research-l-join at kepa.fi>). Verkosto
keskustelee joka vuosi jostain ajankohtaisesta teemasta. Vuonna 2005
vaikuttavuuden arvioinnista ja vuonna 2006 etelän paikallisen
tietämyksen huomioimisesta kansallisessa ja kansainvälisessä
kehityspoliittisessa päätöksenteossa.

Vuoden 2005 keskustelut on julkaistu Kepan raporttisarjassa: "Puntarissa
kehitysyhteistyön vaikutukset - tutkija-toimijaverkoston keskusteluja
vuodelta 2005", Kepan raporttisarja no 85, ks.
http://www.kepa.fi/palvelut/julkaisut/raportit/ 
<http://www.kepa.fi/palvelut/julkaisut/raportit/>

Verkoston vuoden 2006 kevään keskustelu julkaistaan Kepan uudessa
taustaselvitykset / Working Papers -sarjassa 10.11.2006, jolloin sarja
julkistetaan (http://www.kepa.fi/palvelut/julkaisut 
<http://www.kepa.fi/palvelut/julkaisut>)

The Researchers' and Practitioners' Network was formed in 2004. Its aim
is to increase cooperation between the researchers and practitioners
active in the field of development issues.
The network meets twice a year and keeps contact through an e-mail list
(to subscribe, send a message to research-l-join at kepa.fi 
<mailto:research-l-join at kepa.fi>). The Network
selects a current theme on development issues for each year. The theme
in 2005 was impact assessment and in 2006 the discussions focus on the
local knowledge in the South, how to take it into account in the
national and international development policy decision-making.

The 2005 discussions have been published as a report ("Puntarissa
kehitysyhteistyön vaikutukset - tutkija-toimijaverkoston keskusteluja
vuodelta 2005", Kepan raporttisarja no 85, ks.
http://www.kepa.fi/palvelut/julkaisut/raportit/). The English summary
"Considering Impacts ofr Development" will be published at the end of
2006 in KEPA's new Working Paper series (will be launched 10th of
November, and will be found in: http://www.kepa.fi/palvelut/julkaisut

The first meeting of 2006 was held in March in Jyväskylä, it was
coordinated by the International Development Master's Programme of
University of Jyväskylä. This discussion will be published in KEPA's
Working Paper series at 10th of November.

*****


More information about the kehitysmaaliike-l mailing list