Hei,

 

Vielä kaksi päivää aikaa ilmoittautua tähän Oppimisen areenan tilaisuuteen.

 

Yst. Terv.

Senja

 

From: Senja Väätäinen
Sent: 02 February 2021 11:33
To: LaVa.työryhmä <lava@fingo.fi>; ohjelmatukijarjestot@lists.fingo.fi
Cc: 'Hokkanen Salla-Riina' <salla-riina.hokkanen@felm.org>
Subject: Kutsu: Oppimisen Areena/Tuloksellisuuden mittarit 18.2. klo 9-12

 

Fingon Oppimisen areena: Tuloksellisuuden mittarit (yhteistyössä Laatu ja Vaikuttavuus -työryhmän kanssa)

 

Milloin: to 18.2. klo 9-12

Missä: Zoomissa (linkki ilmoittautuneille)

Miten mukaan: ilmoittaudu 10.2. mennessä verkkolomakkeella: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gWuLXKdrXUOdrAnl6z8BuB11bh_9wRpLlbe7wlrjmbJUMDVONTVKTkJCQ1lCUTJDRVFCVkNUUzYzQi4u

 

Fingo tuottaa ohjelmatuen hakuun valmistautuville järjestöille useita tilaisuuksia, joiden aiheet ja käsittelytapa tukevat ohjelman suunnittelua. Tilaisuuksissa kuulemme alustuksia asiantuntijoilta ja pääsemme työstämään oman ohjelmatyön kannalta keskeisiä ajatuksia kollegojen kanssa keskustellen.

 

Torstaina 18.2. klo 9-12 järjestämme tilaisuuden tuloksellisuuden mittareista. Tilaisuus on jatkoa Laatu ja Vaikuttavuus -työryhmän kanssa järjestettyyn keskusteluun tuloskehikkojen käytöstä kehitysyhteistyössä lokakuussa 2020. Silloin sovimme, että tuloskehikon indikaattoreiden pohtiminen ja hyvien mittareiden tunnistaminen vaatii vähintäänkin yhden oman tilaisuuden. Tässä tilaisuudessa keskitymme erityisesti vaikuttavuuden mittaamiseen sekä laadullisiin indikaattoreihin. Oppiminen tapahtuu vertaiskokemuksien vaihdolla ryhmissä työskennellen. Ulkoministeriön asiantuntija on mukana keskustelussa. Hyödynnämme myös Fingon konsulttityönä koostamaan listaa ohjelmatukijärjestöjen tämänhetkisistä tulosmittareista.

 

Osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä:

- Valitse muutama (2-4) toimiva tulostason (outcome) mittari, jotka järjestösi ohjelmassa on tällä hetkellä käytössä.

- Keskity erityisesti laadullisiin mittareihin, jos mahdollista.

- Lisäksi valitse yksi vaikutustasoa (impact) seuraava mittari, jos järjestösi ohjelmassa sellainen/sellaisia on

- Valmistaudu lyhyesti esittämään mittarit ryhmätyön aikana: mitä tavoitetta mittarit mittaavat ja miksi ne ovat olleet hyviä tuottamaan tulostietoa?

Ilmoittautuessasi valitse ryhmä sen teema mukaan, jota tulosmittarisi käsittelevät tai jonka tuloksista olet kiinnostunut keskustelemaan.

Lisätietoa tilaisuudesta ja LaVa -työryhmästä: senja.vaatainen@fingo.fi / 050 3176747 ja salla-riina.hokkanen@felm.org / 040 6636754

 

Seuraavat Oppimisen areenat:

 

 

 

---

Senja Väätäinen-Chimpuku

Asiantuntija, arviointi | Fingo

 

+358 50 317 6747 | senja.vaatainen@fingo.fi

 

Fingo ­­­– Vaikuttaa tulevaisuuteen tänään.

viestii | kouluttaa | kasvattaa | tukee | vaikuttaa

fingo.fi | Facebook | Twitter | LinkedIn