Maailma kylässä -festivaali
Tiedote 15.2.2021

Powered by PechaKucha -konsepti Maailma kylässä -festivaalille

Toukokuussa Maailma kylässä -festivaalilla nähdään japanilainen maailmanlaajuisesti suosittu puheformaatti Powered by PechaKucha. Festivaalin Powered by PechaKucha puheenvuoroissa pureudutaan tulevaisuuteen kestävän kehityksen ja aktivismin näkökulmista. Ohjelmakokonaisuuden juontaa toimittaja Ina Mikkola. Maailma kylässä järjestetään 29.–30.5.2021 virtuaalisena verkossa tai pandemiatilanteen salliessa Helsingin Suvilahdessa.

Powered by PechaKucha on puheformaatti, jossa puhujalla on 20 kuvaa ja 20 sekuntia per kuva aikaa vakuuttaa kuulija ja tiivistää oma näkemyksensä aiheesta. Someajan suositussa formaatissa puhutaan asiaa visuaalisella ja napakalla tyylillä. Maailma kylässä -festivaalilla 12 valovoimaista puhujaa ja oman alansa vankkaa ammattilaista tarttuu haasteeseen ja tiivistää olennaisen inspiroivaan puheeseen.

− Powered by PechaKucha -konsepti tarjoaa yleisölle välähdyksiä maailman tilasta ja tulevaisuudesta innostavasti ja ytimekkäästi, kertoo festivaalin ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoski.

 

Aktivismista ja kestävästä tulevaisuudesta

 

Aktivismin tulevaisuus -kokonaisuudessa kantaa ottavat ympäristöaktivisti Helena Gualinga, kaupunkimuotoilija Tanja Jänicke, kansalaisaktivisti Zahra Karimy, Setan puheenjohtaja Sakris Kupila, Häiriköt-päämajan Jari Tamminen ja Helsingin yliopiston viestinnän lehtori Janne Matikainen.

−  Aktivismi muuttaa muotoaan. Perinteisen järjestövaikuttamisen sijaan epäviralliset verkostot ja sosiaalinen media kokoavat ihmisiä yhteen. Aktivismin tulevaisuus -ohjelmassa avataan erilaisia näkökulmia tulevaisuuden aktivismiin, Maailma kylässä -festivaalia järjestävän Fingon viestintäjohtaja Salla Peltonen kertoo.

 

Kestävä tulevaisuus -kokonaisuudessa visioidaan maailman tulevaisuutta kuudesta eri näkökulmasta: toimittaja, kirjailija Julia Thuren puhuu kestävästä taloudesta, tutkija Elina Lehikoinen ruoantuotannon tulevaisuudesta, oikeushammaslääkäri Helena Ranta eriarvoistumisesta, Mimmit koodaa -ohjelman Milja Köpsi teknologian mahdollisuuksista, Luonto-Liiton ilmastoryhmän Emma Sairanen biodiversiteetistä ja Suomen Pakolaisavun Katja Mannerström muuttoliikkeistä.

− Eriarvoisuuden poistaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat meidän käsissämme. Tarvitsemme aktiivisia kansalaisia, yhteisöjä ja päättäjiä, jotka ovat valmiita tekemään asioita uudella tavalla ja laittamaan itsensä likoon oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tarvitsemme myös luotettavaa tietoa, tutkimusta, rohkeita visioita ja innovaatioita. Odotamme innolla, millaisia ajatuksia Powered by PechaKucha -puhujat nostavat esiin Maailma kylässä -festivaalilla, Salla Peltonen tiivistää.


Festivaali toteutuu virtuaalisesti tai Suvilahdessa

Maailma kylässä -festivaali toteutuu 29.–30.5.2021 huolimatta Covid19-pandemiasta. Mikäli maaliskuun alussa ei ole varmaa tietoa siitä, että toukokuun lopulla voitaisiin järjestää suuria yleisötapahtumia, festivaali järjestetään virtuaalisesti. Ohjelmat striimataan verkkoon ja messutapahtuman järjestämistä verkossa suunnitellaan.

− Näytteilleasettajien rooli festivaalilla on merkittävä ja kartoitamme parhaillaan hyödyllisiä ja toimivia ratkaisuja messutapahtuman siirtämiseksi verkkoon. Viimeistään maaliskuun alkupuolella tiedotamme näytteilleasettajien osallistumismahdollisuuksista, mikäli festivaali siirtyy kokonaan verkkoon, kertoo festivaalin tuotantopäällikkö Rafael Campos.

Organisaatiot voivat olla mukana festivaalilla myös hyödyntämällä festivaalin tarjoamia mainosratkaisuja. Festivaalin toteutusmuodosta riippumatta Helsingin Sanomien liitteenä toteutettava festivaalilehti sekä ohjelmien välissä ajettavat videomainokset tavoittavat yleisöä laajasti. Mainostamalla näissä kanavissa on helppo kertoa olevansa mukana vastuullisten toimijoiden verkostossa ja kestävän kehityksen etulinjassa. Mainostilat ovat varattavissa 1.4.2021 asti. Lue lisää mainostusmahdollisuuksista sekä näytteilleasettajatoiminnasta.

Lisätiedot

Yleiset median yhteydenotot: Nelli Korpi, viestintäpäällikkö,
nelli.korpi@fingo.fi, +358 50 317 6698
Powered by PechaKucha -ohjelmakonsepti: Johanna Eurakoski, ohjelmapäällikkö,
johanna.eurakoski@fingo.fi, +358 50 317 6696
Näytteilleasettajien tiedustelut: Rafael Campos, tuotantopäällikkö,
rafael.campos@fingo.fi, +358 50 317 6709

Lue lisää tähän mennessä julkaistusta ohjelmasta.

Klikkaa itsesi Powered by PechaKucha -Facebook-tapahtumaan.

Maailmakylassa.fi
Flickr-kuvagalleria (kuvat median vapaasti käyttävissä)
Facebook
Twitter
Instagram 
#maailmakylässä

Maailma kylässä -festivaali järjestetään 29.–30.5.2021 Helsingin Suvilahdessa sekä/tai virtuaalisesti verkossa maailmakylassa.fi. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Festivaalin toteutustapa julkaistaan viimeistään maaliskuun alkupuolella. Festivaali tarjoaa monipuolista ja laadukasta ohjelmaa päivänpolttavista keskusteluista musiikkiin, dokumenteista lastenohjelmaan, herkullista ruokakulttuuria sekä satoja näytteilleasettajia. Kokoamme yhteen ihmiset siksi, että maailmaa voi muuttaa vain yhdessä. Tapahtuman järjestää Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs
Fingo ry, joka on noin 280 kehitysjärjestön kattojärjestö. Tapahtuman pääyhteistyökumppanit ovat Helsingin seurakuntayhtymä, ympäristöministeriö, ulkoministeriö, Euroopan komission Suomen edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto sekä Maailman kuvalehti.

Powered by PechaKucha-concept to World Village festival

The popular Japanese presentation format Powered by PechaKucha will come to World Village Festival in May. These presentations will tackle topics related to the future from the perspective of sustainable development and activism. The programme will be hosted by reporter Ina Mikkola. World Village Festival will take place 29-30 May 2021 either as a virtual event, or if the Covid-19 pandemic situation allows, in the Suvilahti site in Helsinki.

Powered by PechaKucha is a presentation format where the presenter uses 20 images for 20 seconds each to convince their audience and convey their argument. The format has gained popularity particularly in the era of social media due to its highly visual and concise storytelling style. Twelve charismatic speakers who are some of the top experts in their fields will take the challenge and use this format to share the most important and compelling arguments.

− Powered by PechaKucha -concept offers glimpses of the state of the world and of the future in an inspiring and concise manner, says the festival’s Programme Manager Johanna Eurakoski.

Activism and sustainable future

Future of Activism -programme will include environmental advocate Helena Gualinga, urban designer Tanja Jänicke, activist Zahra Karimy, Chair of Seta Sakris Kupila, Voima magazine’s Häiriköt-headquarter’s Jari Tamminen, and university lecturer of media and communication studies at Helsinki University Janne Matikainen.

−  Activism is evolving. Instead of more traditional forms of organizing, for example through non-governmental organizations, informal networks and social media are bringing people together. Future of Activism will explore different perspectives of what activism will look like in the future, says Salla Peltonen, Head of Communication of Fingo, the festival’s main organizer.

Sustainable Future -programme will paint a vision of the future from six different perspectives: journalist and author Julia Thurén will talk about a sustainable economy, researcher Elina Lehikoinen about the future of food production, forensic dentist Helena Ranta will address issues of inequality, Milja Köpsi from Mimmit koodaa (“Girls Code”) will talk about the potential of technology, Emma Sairanen from the climate group of The Finnish Nature League will discuss biodiversity and Katja Mannerström from The Finnish Refugee Council will focus on future migration patterns.

− Eliminating inequality and building a sustainable future are in our hands. We need active citizens, communities and decision makers who are ready to tackle challenges in new ways and put themselves on the line for a more just and fairer world. We also need reliable data, research, bold visions and innovations. We are eager to hear what kind of issues the Powered by PechaKucha -speakers will bring up at World Village Festival, Salla Peltonen states.

Powered by PechaKucha -format will be mainly in Finnish, only Helena Gualinga will speak in English.

The festival will take place either as a virtual event or in Suvilahti

World Village Festival will take place on 29-30 May 2021 despite the Covid-19 pandemic. If by early March it’s not feasible to guarantee that large in-person gatherings and events can be organized in May, the festival will be carried out virtually. The programme numbers will be streamed online and there are also plans to move the trade fair into a virtual format.

− The exhibitors play a big role at the festival and we are currently mapping out options to move the trade fair part of the festival online as well. By early March we will be informing the exhibitors about their participation options in the case of the festival being a fully virtual event, says the festival’s Production Manager Rafael Campos.

Organizations can also participate in the festival by taking advantage of the many advertisement opportunities the festival offers. The festival magazine that will go out as an attachment to the Helsingin Sanomat newspaper and the advertisement that will be aired in between the virtual festival programme numbers will reach a wide audience. Advertising through these channels is a great way to inform people that you are a part of a network of responsible actors and at the frontlines of sustainable development. The advertising spaces can be booked through 1 April 2021. Read more about different advertising and exhibition opportunities in Finnish.

More information

Nelli Korpi, Communications and Fundraising Manager, nelli.korpi@fingo.fi, +358 50 317 6698
Johanna Eurakoski, Programme Manager, johanna.eurakoski@fingo.fi, +358 50 317 6696
Rafael Campos, Production Manager,
rafael.campos@fingo.fi, +358 50 317 6709

worldvillage.fi
Flickr image gallery (all images can be used by the media)
Facebook
Twitter
Instagram 
#worldvillagefestival

World Village Festival will take place 29.–30.5.2021 in Suvilahti area of Helsinki and/or virtually online maailmakylassa.fi. The event is free of charge. Final decision about how the festival will be implemented is made latest in March. The festival offers a range of versatile and high-quality programmes ranging from discussions to music, from documentary films to kids’ programme, delicious culinary culture and hundreds of exhibitors. We bring people together because only together we can change the world. The event is organized by Finnish Development NGOs Fingo ry, which is an umbrella organization for approximately 280 development organizations. The main partners of the festival are the Helsinki Federation of Parishes, Ministry of Environment, Ministry for Foreign Affairs, European Commission in Finland, European Parliament Information Office in Finland, and Maailman kuvalehti -magazine.