Maailma kylässä -festivaali
Tiedote sidosryhmille 22.9.2021
In English, please scroll down

A picture containing logo

Description automatically generated

Maailma kylässä -festivaali 2022 teemalla Planeettamme rajat – tule ohjelmakumppaniksi tai näytteilleasettajaksi

Ensi vuoden Maailma kylässä -festivaali järjestetään 28.–29.5. Helsingin Suvilahdessa teemalla Planeettamme rajat. Festivaalin ohjelmahaku on nyt avattu ja näytteilleasettajien hinnasto sekä alustava aluekartta on julkaistu. Festivaalipäivät kannattaa laittaa kalenteriin ja aloittaa osallistumisen suunnittelu.

Planeetta Maalla on rajansa. Luonnon, ihmisten ja talouden hyvinvointi tulevaisuudessa on täysin riippuvainen siitä, millaisia päätöksiä teemme nyt − kansainvälisesti, Suomessa ja yhteiskunnan eri tasoilla. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, muuttuva ilmasto, väestönkasvu, lisääntyvä eriarvoisuus, kasvavat muuttoliikkeet ja ylikulutus pakottavat päättäjät, viranomaiset, yritykset, yhteisöt ja yksilöt toimimaan yhdessä. Ratkaisujen löytäminen on olemassaolon elinehto maapallon tulevaisuudelle ja ihmiskunnalle.

Maailma kylässä -festivaalilla 2022 etsitään isoa kuvaa ravistelevia ja ihmisen kokoisia ratkaisuja, miten elää kestävästi planeettamme rajoissa. Millaista muutosta tarvitsemme, jotta turvaamme kaikille kestävät elinolosuhteet myös tulevaisuudessa? Miten juuri sinä voit olla mukana tekemässä muutosta?

Open call -ohjelmahaku on auki

Open call -ohjelmahaun kautta haetaan ohjelmakumppaneita tuottamaan festivaalille teemaan linkittyvää ohjelmaa. Ohjelmakumppanit pääsevät näkyvästi esille ohjelmansa kautta, saavat erinomaisen väylän yleisön tavoittamiseen ja omien näkökulmiensa vaikuttavaan esittämiseen.

Asiaohjelmahaun kautta haetaan puheita, haastatteluita sekä elokuvia ja niihin liittyviä keskusteluita. Ohjelma-aikaa on tarjolla rajallisesti, joten vain tarkoin valikoidut teemaan liittyvät ohjelmat mahtuvat mukaan. Festivaalin Puhelavan ohjelma striimataan verkkoon. Puheohjelmaa voi ehdottaa 22.11.2021 asti.

Organisaatiot voivat ehdottaa festivaalille myös teemaan liittyvää lastenohjelmaa, näyttelyitä, työpajoja, performansseja ja muuta kulttuuriohjelmaa. Kulttuuriohjelmaa voi ehdottaa 15.1.2022 asti.

Lue lisää ohjelmayhteistyöstä ja hae ohjelmakumppaniksi.

Osallistu Timanttinen puhe-esitys -webinaariin

Järjestöille ja muille organisaatioille tarkoitetussa Timanttinen puhe-esitys -webinaarissa käsitellään puheohjelman suunnittelua Maailma kylässä -festivaalille. Festivaalin ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoski kertoo festivaalin puheohjelmakonseptista ja puhekouluttaja Kaisa Osola kertoo, miten tehdään timanttinen puhe-esitys. Tervetuloa webinaariin tiistaina 12.10 klo 9.30–11.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään perjantaina 8.10.

Aloita messuosallistumisen suunnittelu

 

Maailma kylässä on kestävän kehityksen suurtapahtuma ja globaaliaiheiden areena, jossa kaikki haluavat olla mukana. Näytteilleasettajat ja mainostajat tavoittavat festivaalin kautta tuhansia globaalista yhteisvastuusta, kansainvälisyydestä, järjestötoiminnasta ja eettisestä kuluttamisesta kiinnostuneita. Nyt onkin oikea aika aloittaa ensi vuoden osallistumisen suunnittelu, sillä festivaalin hinnasto ja alustava aluekartta on julkaistu.

 

Näytteilleasettajarekisteri avautuu 11.11.2021 ja sulkeutuu 22.2.2022. Muista myös Early Bird -alennus 21.12.2021 mennessä ilmoittautuneille! Huomaattehan, että vuoden 2021 näytteilleasettajien ilmoittautumiset siirtyvät automaattisesti vuodelle 2022. Olemme erikseen yhteydessä ilmoittautuneisiin.

 

Lue lisää Näytteilleasettajille ja yhteistyökumppaneille -verkkosivulta.

 

Tsekkaa festarisisällöt verkossa

Maailma kylässä -podcast Susani Mahaduran johdolla! Toinen kausi alkaa marraskuussa.

Virtuaalifestivaalin ohjelmanumeroita YouTube-kanavalla! Julkaistuna Powered by PechaKucha ohjelmat aktivismin ja kestävän kehityksen tulevaisuudesta.

Fiilistele festarikuvia Flickerissä.

Kävijäkysely 2021 on julkaistu.

Kysy lisää meiltä

Ohjelmayhteistyö: Johanna Eurakoski, johanna.eurakoski@fingo.fi, +358 50 317 6696
Näytteilleasettajien ilmoittautuminen, hinnasto ja kartta: Laura Valoma, laura.valoma@fingo.fi, +358 50 317 6709
Yhteistyökumppanuudet: Marjo Martin, marjo.martin@fingo.fi, +358 50 317 6694
Viestintä: Nelli Korpi, nelli.korpi@fingo.fi, +358 50 317 6698

Maailmakylassa.fi
Facebook
Twitter
Instagram 
#MaailmaKylässä

Maailma kylässä -festivaali on vuodesta 1995 alkaen järjestetty ilmainen koko perheen kulttuurifestivaali, ruokakarnevaali ja kestävän kehityksen messutapahtuma, joka käy keskustelua ajankohtaisista globaaleista aiheista ja herättelee ihmisiä toimimaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Maailma kylässä nostaa esiin globaaleja ongelmia ja etsii niihin ratkaisuja, kasvattaa ihmisten tietoisuutta ja antaa heille keinoja toimia asioiden edistämiseksi. Maailma kylässä kokoaa ihmiset yhteen siksi, että maailman voi muuttaa vain yhdessä. Kymmeniä tuhansia kävijöitä keräävä festivaali järjestetään 28.–29.5.2022 Helsingin Suvilahdessa teemalla Planeettamme rajat. Pääjärjestäjä on Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry, joka on noin 280 kehitysjärjestön kattojärjestö.

World Village festival
Information for stakeholders 22 September 2021

A picture containing logo

Description automatically generated

Theme of World Village Festival 2022 is “The boundaries of our planet” –  join us as a programme partner or exhibitor

Next year’s World Village Festival takes place on 28–29 May in Suvilahti, Helsinki. The theme of the festival is “The boundaries of our planet”. The programme application for the festival has been opened, and the pricing for exhibitors and preliminary festival site map have been published. We recommend you mark the festival dates on your calendar and start planning for your participation.

Planet Earth has its boundaries. The wellbeing of the environment, people and the economy are entirely dependent on the kind of decisions we make now internationally, in Finland and on different levels of the society. Declining biodiversity, changing climate, population growth, increasing inequality, growing migration flows and overconsumption are forcing decision makers, authorities, companies, communities and individuals to work together. Finding solutions to these challenges is essential for the future of the planet and of humankind.

World Village Festival 2022 is about searching for large-scale and small-scale solutions for living a more sustainable life within the limits of our planet. What is the change we need to secure sustainable living conditions for everyone in the future? What role can you play in creating this change?

Open call -programme application is open!

Open call -programme application is for programme partners who produce programme numbers linked to the festival theme. Programme partners will be visibly displayed through their programme and have an excellent access to reaching the audience and showcasing their own messages in an impactful manner.

The factual programme application is for speeches, interviews, films and discussions related to these programme numbers. The programme time is limited, so only carefully selected programme numbers that are clearly linked to the festival theme can be included. The Speaker’s Stage programme will be streamed online. Applications for factual programme numbers can be submitted until 22 November 2021.

Organizations can also suggest kids’ programme, exhibitions, workshops, performances and other cultural programme numbers that are linked to the festival theme. Applications for cultural programme numbers can be submitted until 15 January 2022.

Read more about programme cooperation and apply to become a programme partner.

Participate in the Show-stopping speech -webinar

The Show-stopping speech -webinar is meant for NGOs and other organisations, and it focuses on the process of planning a speech programme number for World Village Festival. The festival’s Programme Manager Johanna Eurakoski will discuss the festival’s speech programme concept, and speaking coach Kaisa Osola will share her tips and advice on how to craft a show-stopping speech performance. Welcome to the webinar on Tuesday, 12 October, at 9.30-11.00. (This event will be held in Finnish.)

Please sign up by Friday, 8 October.

Start planning your participation at the exhibitor fair

 

World Village is a large-scale event focused on sustainable development and global topics, where everyone wants to be present. Exhibitors and advertisers reach thousands of people through the festival, who are interested in global responsibility, international issues, NGO work and ethical consumption. Now that the pricing and preliminary festival site map have been published, it’s time to start planning for your participation at next year’s festival.

 

The signup form for becoming an exhibitor opens on 11 November 2021 and closes on 22 February 2022. Keep in mind the Early Bird -discount for those who sign up by 21 December 2021! Please note that the exhibitor registrations made for 2021 will automatically be transferred to 2022. We will contact those who have registered separately.

 

You can find more information on the website for exhibitors and partners.

 

Contact us for more information

Programme cooperation: Johanna Eurakoski, johanna.eurakoski@fingo.fi, +358 50 317 6696
Exhibitor sign up, prices and map:
Laura Valoma, laura.valoma@fingo.fi, +358 50 317 6709
Partnerships:
Marjo Martin,
marjo.martin@fingo.fi, +358 50 317 6694
Communications: Nelli Korpi,
nelli.korpi@fingo.fi, +358 50 317 6698

Worldvillage.fi
Facebook
Twitter
Instagram 
#maailmakylässä

World Village Festival is a family friendly and admission free cultural festival, food carnival and an exhibition fair for sustainable development that has been organized since 1995. The festival hosts discussions on timely global topics and inspires people to act for a more sustainable future. World Village raises global problems and searches for solutions, increases people’s understanding and provides them with concrete ways to take action to create change. World Village brings people together, because only together we can change the world. The festival that brings together tens of thousands of people is held in Suvilahti, Helsinki, on 28.–29.5.2022 under the theme “The boundaries of our planet”. The main organizer is Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry, which is an umbrella organization for approximately 280 development organizations.