Vastaa KANEn kyselyyn: järjestöjen rooli ja osallisuus valmistelussa ja päätöksenteossa

 

Oikeusministeriön yhteydessä toimivan kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) tavoitteena on vahvistaa kansalaistoiminnan autonomiaa ja elinvoimaisuutta. Työnsä tueksi KANE haluaa selvittää järjestötoimijoille suunnatulla kyselyllä, miten he kokevat nykyisen roolinsa ja osallisuutensa julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa.

 

Kysely on suunnattu erityisesti järjestötoimijoille, jotka osallistuvat tai haluaisivat osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön paikallisesti, alueellisesti ja/tai valtakunnallisesti. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15-20 minuuttia ja vastausaikaa on maanantaihin 23.3.2020 asti.

 

Vastaa kyselyyn täällä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/6b52e5d9-3b69-4c75-8936-f04af4675f1c?displayId=Fin1948030

 

 

Pauliina Savola

Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta | Fingo

 

+358 50 317 6702 | pauliina.savola@fingo.fi

twitter.com/PMSavola fi.linkedin.com/in/pauliinasavola

 

 

Fingo ­­­– Vaikuttaa tulevaisuuteen tänään.

viestii | kouluttaa | kasvattaa | tukee | vaikuttaa

fingo.fi | Facebook | Twitter | LinkedIn

 

Kepa ja Kehys ovat nyt Fingo. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi. Ihan kaikkialla. Olemme 300 kehitysjärjestön yhteistyöjärjestö.