KOULUTUS: LFA-koulutus


Viimeinen ilmoittautumispäivä: 13.11.

 

Loogisen viitekehyksen lähestymistapa (Logical Framework Approach, LFA) on laajalti käytetty työkalu hankevalmisteluun. LFA:n käyttöä vaaditaan esimerkiksi EU:n rahoittamissa kehitysyhteistyöhankkeissa. Koulutuksessa opit käyttämään LFA:ta ja LFA-matriisia apuna hankevalmistelussa. Kouluttajina toimivat Fingon asiantuntijat.

 

Aika: 20.11. 09:00-16:00

Paikka: Fingon Amazon-koulutustila, 6 krs.

Elimäenkatu 25-27

Helsinki

Tila on esteetön.

 

Hinnat:

Fingon jäsenet 30 euroa

Muut järjestötoimijat 60 euroa

Muut osallistujat 120 euroa

 

Päivän aikana käydään teoriaosuuksien ja ryhmätöiden avulla läpi loogisen viitekehyksen lähestymistapaa, sen käsitteitä ja käyttöä. LFA sisältää analyysi- ja suunnitteluvaiheet sekä eri työkaluja kyseisiin vaiheisiin. Loogisen viitekehyksen matriisi (Logical Framework Matrix, LFM) tehdään prosessin suunnitteluvaiheessa ja se kuvaa projektin rakennetta, tavoitteita, tuloksia, toimintoja ja indikaattoreita.

 

 

Jos ilmoittautumislomakkeen lähettämisessä on ongelmia, voit ilmoittautua lähettämällä lomakkeessa kysytyt tiedot sähköpostitse osoitteeseen koulutus@fingo.fi .

 

Ilmoittaudu mukaan! 

 

Lisätietoja: koulutus@fingo.fi