Taksvärkki ry hakee kahta globaalikasvatuksesta kiinnostunutta kouluyhteystyön koordinaattoria

 

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Globaalikasvatuksemme edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, herättelee purkamaan stereotypioita ja kannustaa nuoria toimimaan aktiivisina maailmankansalaisina. Ohjaamme vuosittain satoja toiminnallisia globaalikasvatuksen työpajoja peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille eri puolilla Suomea. Kouluyhteistyön koordinaattorit tarjoavat Lukuralli- ja Taksvärkki-kampanjoita oppilaitoksille, vastaavat kouluvierailutoiminnan koordinoinnista sekä tukevat vapaaehtoisia kouluvierailijoita työssään. 

 

Haemme nyt kahta kouluyhteystyön koordinaattoria kuuden koordinaattorin tiimiimme:

·        Jyväskylän aluekoordinaattori

·        Lukuralli-kampanjan koordinaattori Pääkaupunkiseudulle

 

Jyväskylän aluekoordinaattorin työtehtäviin kuuluu:

·        Globaalikasvatuspalveluiden tarjoaminen Jyväskylän seudun oppilaitoksille,

·        alueen kouluvierailuiden koordinointi ja yhteydenpito oppilaitoksiin,

·        oman alueen vapaaehtoisten ohjaus ja tukeminen,

·        työpajojen ohjaaminen oppilaitoksissa Taksvärkki-kampanjan teemoihin ja lapsen oikeuksiin liittyen,

·        näyttelypaikkojen etsiminen nuorten tarinoita esittelevälle valokuvanäyttelylle ja näyttelyn pystyttäminen,

·        näkyvyyden tuominen Taksvärkki ry:lle paikallisesti mediassa, messuilla ja tapahtumissa.

 

Lukuralli-kampanjan koordinaattorin työtehtäviin kuuluu:

·        Lapsen oikeuksia ja lukutaidon merkitystä käsittelevän Lukuralli-kampanjan tarjoaminen alakouluille,

·        Lukurallin kouluvierailuiden koordinointi ja yhteydenpito alakouluihin ja opettajiin,

·        Yhteydenpito eri alueiden aluekoordinaattoreihin ja vapaaehtoisiin,

·        työpajojen ohjaaminen alakouluissa Lukuralli-kampanjan teemoihin ja lapsen oikeuksiin liittyen,

·        näkyvyyden tuominen Lukurallille koulumaailmassa, mediassa ja tapahtumissa.

 

Työ on tuntiperusteista, ja siitä maksetaan palkkaa 11 €/h. Tunteja kertyy oman aktiivisuuden mukaan 10–40 h/kk. Työhön ja koulutuksiin liittyvät matka- ja puhelinkulut korvataan.

 

Lue lisää Taksvärkki ry:n nettisivuilta ja lähetä hakemuksesi 10.5.2020 mennessä.

 

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia, vammaisia sekä eri kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Osa-aikainen tehtävä sopii erinomaisesti esimerkiksi opiskelijoille.

 

 

--

Anna Kivimäki

Globaalikasvatuksen suunnittelija

Planerare för global fostran

Global Education Officer

+358 (0)50 348 5668

anna.kivimaki@taksvarkki.fi

 

Taksvärkki ry 

Siltasaarenkatu 4

00530 Helsinki

www.taksvarkki.fi 

 

nepal2019ibanneri_450x68


www.taksvarkki.fi/nepal
  /  facebook Taksvärkki ry  /  twitter Taksvarkki_ry  /  Instagram taksvarkki_ry