Hei,

 

Välitän tietoonne Nuorisotutkimusverkoston tiedotteen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvien käytäntöjen koonnista. Viimeisen viiden vuoden sisällä toteutetuista hankkeista voi ilmoittaa alla olevalla lomakkeella. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa, kokoaa yhteen ja levittää tietoisuutta hyvistä käytännöistä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta.

 

Parhain terveisin,

 

Anna Kivimäki-Pelluz 

Asiantuntija, globaalikasvatus | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry 

 
___________________________________________________________________________________________

 

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeessa kerätään tietoa hyvistä käytänteistä

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitetaan hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Voit ilmoittaa viiden vuoden sisällä toteutetuista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista ja hyvistä käytänteistä tällä lomakkeella.

Hankkeessa tuotetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytännöistä koostuva tietokanta. Siihen nostetaan esimerkkejä hankkeista ja hyvistä käytännöistä viiden vuoden ajalta. Niiden kautta on tarkoitus saada kokonaisvaltainen kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa, kuvaa hankkeen päävastuullinen erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusverkostosta.

Demokratia- ja ihmisoikeushankkeiden koonti on aloitettu, ja se on tarkoitus saada suurelta osalta tehtyä toukokuun loppuun mennessä. Hankkeen toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry. Hankkeessa päävastuulllisena asiantuntijana toimii erikoistutkija, FT Anu Gretschel. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hankkeen kieliä ovat suomen lisäksi viittomakieli, ruotsi ja pohjoissaame. Hankkeen on tilannut oikeusministeriö.

Hankkeen etenemistä voi seurata Nuorisotutkimusverkoston sivuilla, sekä #Demokratia2025, #Ihmisoikeudet, #Oikeusoppia.

Lisätiedot:

Erikoistutkija, FT Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi, p. 040 516 9189

Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff, Koordinaatti / Oulun kaupunk
p. 044 703 8215 

Va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu, Allianssi
p. 050 574 1112.

 

--

Ilmari Nalbantoglu

Va. toiminnanjohtaja

Secretary general

+358 50 574 1112

ilmari.nalbantoglu@alli.fi
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Finnish National Youth Council Allianssi
Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
Facebook, Twitter ja Instagram: @allianssiry
alli.fi