YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN OPINTOPIIRI: Kansalaisjärjestöt ja muutos


Miten saamme aikaan uusia näkökulmia ja muutosta ajattelussa esimerkiksi liittyen ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen? Mikä on kansalaisjärjestöjen rooli muutoksen johtamisessa?


Fingon Johanna Harjunpää osallistui The Academy of Change -koulutusohjelmaan, jossa kansalaisjärjestöjä koulutettiin vastaamaan näihin kysymyksiin ja ottamaan vastuuta kehityksen suunnasta. Opintopiirissä Johanna alustaa muutosakatemiassa katemiassa oppimiaan taitoja mm. muutoksen aikaansaamisesta, kestävämpien valintojen aikaansaamisesta, sekä siitä miten voimme integroida ihmisen käyttäytymisen perustana olevia lainalaisuuksia osaksi strategioitamme ja hankkeitamme. Ymmärtämällä paremmin mihin ihmisen käyttäytyminen ja sen muutos perustuu voimme tarjoilla muutosvoimaisia räätälöityjä kestäviä elämäntapoja osana strategioitamme.


Siemenpuu-säätiö on juuri julkaissut Muutosvaihtoehdot-nimisen verkkojulkaisun. Säätiön viestintä- ja ohjelmakoordinaattori Timo Kuronen kertoo meille julkaisun syntyprosessista, vastaanotosta ja tavoista hyödyntää sitä omassa työssään. Muutosvaihtoehdot sisältää parin viime vuoden aikana etelässä julkaistuja ja osin vielä julkaisemattomiakin artikkeleita, manifesteja ja tietokuvia, jotka on jaettu kuuden teeman alle: Hyvä elämä, Kasvun purku, Yhteinen, Ekofeminismi, Maaemon oikeudet ja Paikallistaminen. Julkaisussa asetettiin rinnakkain useita teemoja ja näkökulmia, koska maailmaa muuttaaksemme tarvitsemme täydentävyyttä ja moniäänisyyttä.


Katso videotallenne 27.2. seminaarista Systemic Alternatives to Unsustainable Development, jossa Muutosvaihtoehdot julkaistiin.

Aika: 12.4. klo 09:00-11:00
Paikka: Fingon Amazon-koulutustila, 6 krs.
Elimäenkatu 25-27, Helsinki.
Tila on esteetön.

Ilmoittaudu mukaan tästä.

Opintopiiri on maksuton, ja tilaisuudessa tarjoillaan aamupalaa.