Euroopan komissio on julkaissut Erasmus+ -ohjelman vuoden 2022 rahoitushaut ja hakuohjeistukset

 

Erasmus+ -avustuksia oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen (KA1-toiminnot) sekä kumppanuushankkeisiin ja pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin (KA2-toiminnot) haetaan Opetushallituksen kautta. Rahoitusta voivat hakea erilaiset organisaatiot, kuten esimerkiksi järjestöt, oppilaitokset, kuntien nuorisotoimet ja nuorisoalan ryhmät. Vuosien 2021-2027 Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan erityisesti seuraavia teemoja: osallisuus ja moninaisuus, aktiivinen kansalaisuus, ympäristövastuullisuus ja digitaalisuus. Erasmus+ on Euroopan Unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma vuosille 2021-2027. Sen tavoitteena on mahdollistaa eurooppalaisten nuorten, opiskelijoiden ja aikuisten kansainvälisen kokemuksen lisääntyminen ja osaamisen laajentuminen. Lisäksi Erasmus+ tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa.

 

Hakukuulutukseen, ohjeisiin ja hakujen määräaikoihin voi tutustua tarkemmin OPH:n verkkosuvuilla: Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien vuoden 2022 rahoitushaut on avattu | Opetushallitus (oph.fi)

 

Opetushallitus tarjoaa hakijoille joulu- tammikuun aikana hakuinfoja, joista tiedotetaan tapahtumakalenterissa: Event calendar | Opetushallitus (oph.fi). Tutustu myös OPH:n hankesuunnittelun vinkkeihin: Näin suunnittelet ja toteutat Erasmus+ -hankkeen | Opetushallitus (oph.fi).

 

y.t. Anna Kivimäki-Pelluz

 

Anna Kivimäki-Pelluz 

Asiantuntija, globaalikasvatus | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry 

+358 50 317 6697 | anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

twitter.com/annakivimaki_

 

Fingo ­­­– Vaikuttaa tulevaisuuteen tänään.  

viestii | kouluttaa | kasvattaa | tukee | vaikuttaa  

fingo.fi | Facebook | Twitter | LinkedIn

 

Kepa ja Kehys ovat nyt Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi. Ihan kaikkialla. Olemme 300 kehitysjärjestön yhteistyöjärjestö.