Miten järjestöt voivat vastata lockdownin jälkeiseen yhteiskunnalliseen muutokseen? 

Fingon Yhteiskunnallisen muutoksen opintopiiri kokoontuu torstaina 29.4. klo 9-11 Zoomiin keskustelemaan Sitran tuottaman Lifestyles after lockdown –raportin pohjalta. Raportin havaintoihin meitä on johdattelemassa Sitran kestävän arjen johtava asiantuntija Sari Laine. 

Raportissa esitellään havaintoja siitä, miten kriisi on vaikuttanut kaupunkilaisten arvoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen Suomessa. Raportti ei pyri ennustamaan tulevaisuutta vaan se tuo esille, miten pandemia on muuttanut arjen dynamiikkaa. Muutokset, joita tämä vuosi on tuonut meidän elämäämme, voisivat olla pohjana kohti kestävää elämäntapaa. 

Raportissa tarkastellaan muutoksia eri elämänalueilla ja erotellaan kolme ihmisryhmää, joiden suhtautuminen muutokseen on erilaista. Edelläkävijät ovat nopeita omaksumaan uusia asioita, ja raportti tarkastelee heidän käyttäytymistään suhteessa kahteen muuhun ryhmään, nopeisiin omaksujiin ja verkkaiseen enemmistöön. 

Raportti on tuotettu vuoden 2020 kesä- ja syyskuun aineistoilla ja se ei siis suoraan kuvaa pandemian pitkittynyttä vaihetta, mutta antaa osviittaa siitä millaisiin muutoksiin ihmiset voisivat olla valmiita pysyvämminkin. 

Mikä on järjestöjen rooli tässä kaikessa? Millaista yhteiskunnallista muutosta järjestöt voivat edistää muuttuvien elämäntapojen maailmassa? Tule keskustelemaan siitä opintopiirin tapaamiseen! 

Toiveena on, että opintopiirin osallistujat lukisivat ennakkoon raportin, se löytyy tältä sivulta, jossa on myös tiivistelmä raportin päähuomioista sekä katsottavissa SlideShare-esitys raportista. 

Ilmoittaudu viimeistään tiistaina 27.4. täyttämällä ilmoittautumiskaavake https://forms.office.com/r/k6JjGDfMRG  Saat Zoom-linkin tilaisuuteen keskiviikkona.  

Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä osoitteesta koulutus@fingo.fi