KOULUTUS: Kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelu, osat 1-3 (Osa 4 tulossa myöhemmin)

Hankesuunnittelun koulutussarja on perustason koulutuskokonaisuus kansalaisjärjestöille, jotka suunnittelevat kehitysyhteistyöhankkeita. Osallistuminen edellyttää sitä, että osallistujan järjestöllä on kehitysyhteistyöhanke vähintäänkin ideavaiheessa. Suosittelemme myös tutustumista etukäteen kehitysyhteistyön hankehallinnon itseopiskelupakettiin https://itseopiskelu.kepa.fi/fi/. Itseopiskelupaketti on saatavilla suomeksi ja englanniksi.


Osa 1: Järjestöjen kehitysyhteistyön lähtökohdat

Aika: 5.10. 12:00-16:00

Paikka: Fingon Amazon-koulutustila, 6 krs.

Elimäenkatu 25-27

Helsinki

Tila on esteetön.


Suunnitteleeko järjestösi kehitysyhteistyöhanketta? Kaipaatko käytännön työvälineitä ja uusia vinkkejä kehitysyhteistyöhankkeen suunnitteluun?


Hankesuunnittelun koulutussarjan ensimmäisessä osassa käydään läpi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön lähtökohtia ja hankesyklin eri vaiheita. Lisäksi keskustellaan kansalaisyhteiskunnan roolista sekä mietitään sitä, miten kehitysyhteistyöllä voi saada aikaan kestäviä tuloksia.


Koulutus sisältää luento-osuuksien lisäksi ryhmätyöskentelyä ja kokemusten vaihtamista järjestöjen kesken. Kouluttajina toimivat Fingon asiantuntijat.


Hinnat:

Fingon jäsenet 20 euroa

Muut järjestötoimijat 40 euroa

Muut järjestötoimijat 80 euroa


Ilmoittaudu tästä.


Osa 2: Lähestymistavat ja tausta-analyysit

Aika: 23.10. 09:00-16:00

Paikka: Fingon Amazon-koulutustila, 6 krs.

Elimäenkatu 25-27

Helsinki

Tila on esteetön.


Hankesuunnittelun koulutussarjan toisessa osassa tutustumme kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa yleisesti sovellettuihin lähestymistapoihin: tulosketjuajatteluun, loogiseen viitekehykseen ja muutoskartoitukseen. Tausta-analyyseista perehdymme sidosryhmäanalyysiin ja ongelma-analyysiin ja gender-analyysiin.


Koulutus on suunnattu erityisesti järjestötoimijoille, jotka suunnittelevat ulkoministeriön rahoittamia tai EU-rahoitteisia kehitysyhteistyöhankkeita. Se toimii myös valmistavana osana marras-joulukuussa järjestettävään LFA-koulutukseen. Kouluttajina toimivat Fingon asiantuntijat.


Hinnat:

Fingon jäsenet 30 euroa

Muut järjestötoimijat 60 euroa

Muut järjestötoimijat 120 euroa

Ilmoittaudu tästä.


Osa 3: Tavoitteet ja seuranta

Aika: 6.11. 09:00-16:00

Paikka: Fingon Amazon-koulutustila, 6 krs.

Elimäenkatu 25-27

Helsinki

Tila on esteetön.


Hankesuunnittelun koulutussarjan kolmas osa tarjoaa käytännön työvälineitä hankkeen tavoitteiden määrittelyyn. Lisäksi mietitään hankkeen seurantaa ja indikaattoreita.

Koulutus sisältää luento-osuuksien lisäksi käytännön ryhmätyöskentelyä ja kokemusten vaihtamista järjestöjen kesken. Kouluttajina toimivat Fingon asiantuntijat.


Hinnat:

Fingon jäsenet 30 euroa

Muut järjestötoimijat 60 euroa

Muut järjestötoimijat 120 euroa

Ilmoittaudu tästä.


Lisätietoja: koulutus@fingo.fi