Vuoden 2019 globaalikasvattajat haussa

Opettajat ilman rajoja –verkosto jakaa vuosittain Maailman opettajien päivän kunniaksi järjestetyssä seminaarissa Vuoden globaalikasvattaja –palkinnon. Palkinto on huomionosoitus globaalikasvatukselle yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Palkinto nostaa esille globaalikasvatuksen malleja, menetelmiä ja käytäntöjä, jotka voivat toimia esimerkkeinä muille opetuksen ja kasvatuksen parissa toimiville.

Vuoden globaalikasvattaja 2019

Vuoden globaalikasvattajan haku käynnistyy 12.8.2019 ja päättyy 12.9.2019.

Esitykset palkittavasta henkilöstä tai organisaatiosta tehdään sähköisellä lomakkeella tästä.

Voittajat palkitaan Maailman opettajien päivän seminaarissa 28.9.2019.

Palkinnonsaajan tulee olla toiminut pitkäjänteisesti globaalikasvattajana, osallistunut globaalikasvatuksen kehittämiseen, sekä vienyt globaalikasvatuksen sanomaa aktiivisesti ja ansiokkaasti eteenpäin.

Globaalikasvatuspalkintojen saajat valitsee asiantuntijoista muodostuva työryhmä, jossa on edustus Opetushallituksesta, Fingosta ja Opettajat ilman rajoja -verkostosta.

Palkittavia valittaessa huomiota kiinnitetään seuraaviin kriteereihin.

Opettaja tai varhaiskasvattaja on:

Koulu, oppilaitos tai varhaiskasvatuksen toimipiste on: 

Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa (Maastrichin julistus 2002).

Lisätietoja: https://www.opettajatilmanrajoja.fi/opettajat-suomessa/maailman-opettajien-paiva/vuoden-globaalikasvattaja/

 

Sanna Rekola

Asiantuntija, globaalikasvatus | Fingo

+358 50 317 6697 | sanna.rekola@fingo.fi

twitter.com/sannarekola

Fingo ­­­– Vaikuttaa tulevaisuuteen tänään.

viestii | kouluttaa | kasvattaa | tukee | vaikuttaa

fingo.fi | Facebook | Twitter | LinkedIn

Kepa ja Kehys ovat nyt Fingo. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi. Ihan kaikkialla. Olemme 300 kehitysjärjestön yhteistyöjärjestö.