Vikes on mukana EU:n DEAR-rahoitusta saaneessa Olen eurooppalainen -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä etenkin nuorten ymmärrystä maahanmuuton ja globaalin muuttoliikkeen eri puolista, vahvistaa empatiaa ja antaa eväitä arvioida kriittisesti eri lähteistä saatavaa tietoa. Pyrkimyksenä on, että kasvava ymmärrys myös johtaa toimintaan moninaisuuden lisäämiseksi. 

Osana hanketta Vikes myöntää hankeavustuksia suomalaisille pienille ja keskisuurille kansalaisjärjestöille, jotka toimivat globaalikasvatuksen, nuorten ja/tai muuttoliikkeen parissa. 

 

Haku on nyt auki, ja päättyy 14.5.2021 klo 16.00

 

Hakemukset on jätettävä sähköisellä lomakkeella englanniksi hakuajan loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

Sähköinen hakulomake: https://bit.ly/IAE-APPFORM2021

Hakuun liittyvä ohjeistus ja lisätiedot: https://bit.ly/IAE-APPDOCS2021

 

Avustukset osoitetaan korkeintaan 15 000 euron hanke-ehdotuksille, joiden toiminta liittyy Olen eurooppalainen -hankkeen tavoitteisiin ja kohdistuu 15–29-vuotiaisiin nuoriin ja/tai kasvatus- ja nuorisoalan toimijoihin. Avustuksen saajalta edellytetään vähintään 5 % eli 750 euron omavastuuta. Jaossa on yhteensä 85 500 euroa.

 

Toivomme, että hankkeet täydentävät Vikesin tekemää työtä ja kohdistuvat erityisesti 

 

 

Hankkeessa yhtenä tavoitteena on, että kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaiset käsittelevät Eurooppaa koskettavaa muuttoliikettä, sen seurauksia ja siihen liittyviä ilmiöitä rakentavasti, kriittisesti ja nuorten osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta tukien. 

 

Toivomme, että hankkeissa huomioidaan lisäksi joitakin seuraavista: 

 

Hakemukset arvioi riippumaton arviointiraati ja päätökset ilmoitetaan kesäkuun aikana. 

Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.8.2021 ja jatkua 30.6.2022 asti.

 

Avustus maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä (80%) elokuussa 2021 ja viimeinen erä (20%) loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Avustus edellyttää 5% eli vähintään 750 euron omavastuuta hakijalta. Avustus ja hankkeen 5% omarahoitus on käytettävä viimeistään kesäkuussa 2022 ja sen käytöstä raportoitava viimeistään elokuussa 2022. Avustuksen saajien odotetaan myös olevan valmiita jakamaan kokemuksiaan muiden järjestöjen kanssa Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti.

 

Avustusta ei voi saada järjestö, joka on saanut avustusta Vikesin järjestämällä ensimmäisellä hakukierroksella syksyllä 2020 tai joka on ollut vuoden 2018 DEAR-haussa avustusta saaneen hankkeen  koordinaattori tai kumppanijärjestö. Sen sijaan muu EU-rahoitus ei ole esteenä, esimerkiksi Fingon FVR-hankeavustuksen saaminen ei estä hakemasta avustusta. 

 

Yhteishankkeet ovat mahdollisia, mutta tällöin yksi järjestö merkitään vastuulliseksi hakijaksi. 

 

Hakuun liittyviä kysymyksiä voi edelleen lähettää 7.5. asti osoitteeseen vikes@vikes.fi. Vastaukset siihen mennessä saatuihin kysymyksiin julkaistaan 11.5.

 

Lisätietoa