Hei,

 

Välitän kutsun ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön järjestämille aamukahveille aiheesta kestävän kehityksen edistämisen tiedot ja taidot. Aamukahvisarja käynnistyy 10.5. Tilaisuudet toteutetaan yhdessä Fingon kanssa. Lisätietoa ja kutsu löytyvät alta.

 

Toivottavasti moni globaalikasvatusverkostostamme pääsee osallistumaan!

 

Parhain terveisin,

Anna  

Anna Kivimäki-Pelluz
Asiantuntija, globaalikasvatus | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry 

+358 50 317 6697 | anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

twitter.com/annakivimaki_

 

 

From: krista.orama@formin.fi <krista.orama@formin.fi>
Sent: Thursday, April 22, 2021 4:41 PM
Subject: SAVE THE DATE – Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön järjestämä aamukahvisarja aiheesta kestävän kehityksen tiedot ja taidot: ensimmäinen tilaisuus 10.5.2021 klo 9.15-10.45

 

Hei!

 

Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö (KEO-30) järjestää vuoden 2021 aikana aamukahvisarjan aiheesta kestävän kehityksen edistämisen tiedot ja taidot. Aamukahvit käynnistyvät maanantaina 10.5. klo 9.15-10.45. Tilaisuudet toteutetaan yhdessä Fingon kanssa.

 

Aamukahvitilaisuuksien sarja kokoaa laajan joukon toimijoita yhteen keskustelemaan siitä, miten voimme Suomessa entistä paremmin tukea kestävän kehityksen edistämisen tietoja ja taitoja Agenda 2030:n alatavoitteen 4.7 mukaisesti.

 

Aamukahvisarjan tavoitteena on vahvistaa teeman parissa toimivien dialogia, yhteistä ajattelua ja yhteisten keinojen tunnistamista alatavoitteen saavuttamiseksi – kehityksen taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus huomioiden. Tilaisuuksien aikana käsitellään muun muassa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuen evaluoinnissa keskeisesti nousseita teemoja, kuten yhteistyön ja koordinoinnin vahvistaminen eri toimijoiden välillä, käsitteelliset kysymykset, yhteisten tavoitteiden tunnistaminen sekä politiikka- ja verkostoitumistyö tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Ensimmäisten aamukahvien tarkoitus on taustoittaa teemaa ja luoda pohjaa vahvistetulle yhteistyölle. Jokainen tilaisuus muodostuu asiantuntijapuheenvuoroista, ryhmätyöskentelystä ja yhteisistä keskusteluista. Osallistujia kannustetaan dialogiin ja interaktiivisuuteen. Tapaamisten välillä keskustelua käydään virtuaalialustalla.

 

Aamukahvisarja on tarkoitettu kaikille teeman parissa toimiville esimerkiksi valtionhallinnosta, kansalaisjärjestöistä, tutkimuksen, kasvatuksen ja yritysvastuun kentiltä sekä muilta sektoreilta. Osallistujien toivotaan jatkamaan mukana koko aamukahvisarjan ajan, koska tilaisuuksista muodostuu kokonaisuus, jonka teemat linkittyvät yhteen. Seuraava aamukahvitilaisuus järjestetään kesäkuussa ja loput syksyn 2021 aikana.

 

Ilmoittautumiset ensimmäisille aamukahveille 5.5.2021 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/Aamukahvit_kestavan_kehityksen_edistamisen_tiedot_ja_taidot_6004.

 

Tilaisuudet järjestetään Zoomissa ja yhteiseen työskentelyyn hyödynnetään lisäksi virtuaalialustaa. Kunkin tilaisuuden tarkempi ohjelma ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Kutsua saa jakaa eteenpäin.

 

Lämpimästi tervetuloa!

 

Ystävällisin terveisin,

Krista Orama / Ulkoministeriö

Vastuuvirkahenkilö, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys

Kansalaisyhteiskuntayksikkö, Kehityspoliittinen osasto

+358 50 472 6457, krista.orama@formin.fi

 

Rilli Lappalainen / Fingo

Johtaja, vaikuttaminen ja kestävä kehitys

+358 50 5613 456, rilli.lappalainen@fingo.fi

 

Anna Kivimäki-Pelluz / Fingo

Asiantuntija, globaalikasvatus
+358 50 317 6697,
anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi