FINGO KOULUTTAA: Matkustusturvallisuus järjestöjen ulkomaantyössä ke 13.11.

Miten välttää turhat riskit ulkomaan työmatkoilla? Miten järjestö voi varautua matkustaessa kohonneen riskin maihin? 

Aika: 13.11. 09:00-15:00
Paikka: Fingon Amazon-koulutustila, 6 krs.
Elimäenkatu 25-27,
Helsinki.
Tila on esteetön.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.11.

Koulutuksessa käsitellään kokonaisvaltaisesti korkean riskin maissa matkustamiseen ja ulkomaantoimintojen turvallisuuteen liittyviä aiheita. Osaava riskien tunnistaminen ennakolta on turvallisuustoiminnan ja päätöksenteon kannalta ensiarvoisen olennaista. Koulutuksessa painotetaankin riskiarviointiin ja käytettävissä olevat resurssit huomioivaan turvallisuussuunnitteluun liittyviä asioita. Lisäksi tarkastellaan ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä riskinottamisen ja turvallisuustoiminnan realistisen suunnittelun näkökulmasta.


Kouluttaja Jere Peltonen toimii turvallisuusneuvonantajana ulkoministeriössä, turvallisuusjohtajana yksityisellä sektorilla sekä luennoi turvallisuus- ja riskienhallinnan aiheista eri kohderyhmille.


Hinnat:

Fingon jäsenet 30 euroa

Muut järjestötoimijat 60 euroa

Muut osallistujat 120 euroa


Ilmoittaudu täältä.


Jos ilmoittautumislomakkeen lähettämisessä on ongelmia, voit ilmoittautua lähettämällä lomakkeessa kysytyt tiedot sähköpostitse osoitteeseen koulutus@fingo.fi

Lisätietoja: koulutus@fingo.fi