Hei kaikki naiset, rauha ja turvallisuus -verkostolaiset!

Lämmin kiitos ensinnäkin kaikille viimeisimpään verkoston kokoukseen osallistuneille.

Kokouksessa päätettiin, että verkoston nykyinen puheenjohtaja Elina Korhonen, varapuheenjohtaja Elisa Tarnaala ja ohjausryhmä (Katja Vauhkonen, Jutta Hartikainen, Jaana Hirsikangas) jatkavat tehtävissään. Verkosto päätti myös, että ohjausryhmä tekee ehdotuksen verkostolle liittyen verkoston järjestäytymiseen jatkossa. Pöytäkirja verkoston kokouksessa käsitellyistä asioista löytyy täältä: ​docx-kuvake 1325_verkoston pöytäkirja 10_maalis_2022.docx

Ohjausryhmä keskusteli verkoston järjestäytymisestä torstaina 17.3. ja ehdottaa seuraavaa: Kun verkostolle valitaan uusi puheenjohtajisto ja ohjausryhmä, heidät valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Ohjausryhmä esittää, ettei kausien määrää myöskään rajata, vaan verkostolla on mahdollisuus valita luottamushenkilöt vaaleilla kahden vuoden välein. Pyydämme ilmoittamaan 8.4. mennessä, jos ehdotukseen on eriäviä mielipiteitä. Päivitämme ehdotetun sen jälkeen toimintaohjeeseen, joka tuodaan hyväksyttäväksi verkoston seuraavaan kokoukseen.

Perusteluna ohjausryhmän ehdotukselle on se, että verkosto tapaa vain noin kaksi kertaa vuodessa, joten yksi vuosi on lyhyt toimikausi ohjausryhmälle ja puheenjohtajistolle. Tiheä vaihtuvuus voi vaikuttaa heikentävästi verkoston toimintaan.

Suomen 1325-verkosto on asiantuntijaverkosto, eikä virallinen yhdistys. Yhdistyslainsäädäntö ei sido verkostoa, minkä ohjausryhmä näkee verkoston etuna ja edellytyksenä sille, että verkosto voi toimia ketterästi ja joustavasti. Verkoston päätehtävät ovat:

Näiden tehtävien kannalta ohjausryhmässä ei nähdä tarpeelliseksi laatia verkostolle nykyistä laajempaa sääntöpohjaa. Verkoston hallinnosta vastaa UN Women Suomi, joka koordinoi verkostoa ulkoministeriöltä saamansa toiminta-avustuksen turvin.

 

Verkoston kokouksessa esitettiin toive, etteivät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaihtuisi samanaikaisesti. Ohjausryhmä on samaa mieltä siitä, että tämä on tavoiteltavaa. Ihmisten sitoutuminen luottamustehtäviin on kuitenkin aina yksilöllistä, mikä tekee asian sääntelystä hankalaa. Porrastaminen voi joissain tilanteissa osoittautua vaikeaksi, jolloin on hyvä, ettei asiaa vaikeuteta liikaa byrokratian kautta.

Yst. terv.

Elina

 

 

 

Elina Korhonen
Kansainvälisten asioiden johtaja| Väestöliitto ry
+358 50 5148827 |
Kalevankatu 16, PL 849, 00101 Helsinki
www.vaestoliitto.fi | Blogi | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn